Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi

Yıl 2014 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilgi liderliğinin işletme performansı üzerine etkilerinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Uşak Üniversitesi1
Görüntülenme :
272
DOI :
Özet Türkçe :

Bilgi lideri olmanın anahtar bileşeni, çalışanların öğrenme deneyimini bilgiye dönüştürebilmektir. Bilgi liderleri, örgüt içerisinde bilgi yaratılmasını ve paylaşılmasını kolaylaştıran çerçevelerin koordinatörleri ve en iyi uygulamaların öğreticileridir. Bilgi liderliği, yeni bilgiye dayalı örgütün perspektifini oluşturur. Hızla değişen iş dünyası bağlamında, piyasa giderek daha da rekabetçi duruma gelirken günümüzün ve geleceğin başarılı organizasyonları bütün potansiyellerini ve bilgilerini harmanlamalıdırlar. Bilgi lideri, çalışanların örgüt sınırları içerisinde bilgiyi paylaşmaları ve transfer etmeleri konusunda talep oluşturan birisidir. Bilgi lideri, günümüzün işletme çevresindeki karmaşıklık ve belirsizliklerle hızlı ve etkili şekilde baş ederek, işletmeyi oldukça uyumlu ve çevik durumda geliştirebilir. Bu çalışmada, bilgi liderliği kavramına ve işletme performansı üzerine etkilerine odaklanılacaktır. Bu konular bilgi liderinin rolleri, algılanan özellikleri ve işletme başarısı üzerine etkileridir.

Özet İngilizce :

A key ingredient of becoming a knowledge leader is to be able to effectively transform workers’ learning experience into knowledge. Knowledge leaders are educators of best practices and coordinators of the frameworks that facilitate knowledge creation and sharing within organization. Knowledge leadership builds the new knowledge-based organization perspective. In the context of a rapidly changing world and an increasingly competitive marketplace, successful organizations of today and tomorrow must harness and align all its potential and knowledge. Knowledge leader is someone who created the demand for their people to share and transfer their knowledge across organizational boundaries. Knowledge leader have developed a highly adaptable and agile company that can deal quickly and effectively with the ambiguities and complexities of today’s business environment. In this study will concentrate on knowledge leadership concept and impact on business performance. These issues include knowledge leaders' roles, skills, perceived traits and impact on business success.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :