REEL DÖVİZ KURUNUN ASİMETRİK DAVRANIŞI

Öz Bu çalışmada nispi satın alma gücü paritesinin geçerliliğini analiz etmek amacıyla Türk Lirası ile ABD Doları arasındaki reel döviz kuru davranışı incelenmiştir. Uygulamada satın alma gücü paritesinin geçerliliğini belirlemek için reel döviz kurunun durağanlığının test edildiği görülmektedir. Bu çalışmada, deneysel sonuçlar reel döviz kurunun asimetrik davranışa sahip olduğunu göstermiştir ve bu nedenle reel döviz kuru için durağanlık analizi Koenker ve Xiao (2004) tarafından ortaya atılmış Kantil Birim Kök Testi ile yapılmıştır [1]. Kantil Otoregresyon Modele dayanan Kantil Birim Kök Testi (QUR) asimetrik dinamiklerin varlığında klasik birim kök testleri ile karşılaştırıldığında daha iyi güce sahiptir. Analiz sonuçları reel döviz kurunun hem düşük ve hem de yüksek kantillerde farklı birim kök davranışlarına sahip olduğunu göstermektedir. Yüksek kantillerde nispi satın alma gücü paritesinin geçerli olabileceği söylenebilir.

Kaynakça

[1] Koenker, R. & Xiao, Z. (2004). Unit Root Quantile Autoregression Inference. Journal of The American Statistical Association, 99(467), 775-787.

[2] Cassel, G. (1918). Abnormal Deviations in International Exchanges. Econoınic Journal, 28(112), 413-415.

[3] Seyidoğlu, H. (2003). Uluslararası Finans. Geliştirilmiş Dördüncü Baskı, İstanbul; Güzem Can Yayınları.

[4] Yarbrough, B.V. & Yarbrough, R.M. (1997). The IVorld Economy Trade and Finance. Fourth Edition. Florida: The Dryden Press.

[5] Patterson, K. (2000). An Introduction to Applied Econometrics: A Time Series Approach. New York: Palgrave.

[6] Koenker, R. & Xiao, Z. (2005). Quantile Autoregression. (http://www.econ.brown.edu/staff/Elizabeth Peralta/ qar.pdf). [08.12.2005],

[7] Lima, L.R. & Sampaio, R. (2005). The Asymmetric Behavior of the U.S. Public Debt. Working Paper, (http: //edge.fvg.br/portal/arquive/1862.pdf). [24.11.2005].

[8] Koenker, R. & Machado, J.A.F. (1999). Goodness of Fit and Related Inference Processes for Quantile Regression. Journal of The American Statistical Association, 94(448), 1296-1310.

[9] Bofınger, E. (1975). Estimation of a Density Function Using Order Statistics. Atıstrialian Journal of Statistics, 17, 1-7.

[10] Andrews, D.W.K. (1993). Tests for Parameter Instability and Structural change With Unknown Change Point. Econometrica, 61(4), 821-856.

[11] Koenker, R. & Xiao, Z. (2001). Inference on the Quantile Regression Process: Electronic Appendix. (http://www.econ.uiuc.edu/~roger/research/inference). [10.01.2006],

[12] Hansen B. (1995). Rethinking The Univariate Approach to Unit Root Tests: How to Use Covariates to Increase Power. Econometric Theory, 11(5), 1148-1171.