FRIEDMAN İKİ YÖNLÜ VARYANS ANALİZİ UYGULAMASI: DEĞİŞİM GÜÇLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Öz Bütün organizasyonlar kendilerini değişime zorlayan çevresel faktörlerle karşı karşıyadırlar. Değişim güçleri adını verdiğimiz bu faktörlerin bir firmanın şimdiki ve gelecekteki performanslarına olan etkisi onların kuvvetini belli eder. Eğer örgütsel değişim sürecini incelemek istiyorsak bu incelemeye bir işletmenin iç ve dış çevresindeki faktörleri incelerek başlamamız doğru olacaktır. Firmaların karşı karşıya oldukları değişim güçlerinin çeşitliliği ve zorlayıcı etkileri organizasyonun gelecekteki davranışlarına ip ucu teşkil edecektir. Bu çalışmada farklı sektörden iki firmanın karşı karşıya olduğu değişim güçlerini ölçmek için beş faktörlü değişim gücü anketi uygulanmıştır. Çıkan sonuçları karşılaştırmak için izlenen istatistiksel yöntem parametrik olmayan Friedman iki yönlü varyans analizi ve bu teste bağlı çoklu karşılaştırma yöntemidir.

THE FRIEDMAN TWO-WAY ANOVA BY RANKS APPLICATION: COMPARISON OF CHANGE FORCES

Kaynakça

[1] BEER, M.; NOHRIA, N.; Breaking the Code of Change, Harvard Business School Press, Boston, 2000.

[2] HARPER, S.C., "Leading Organizational Change in the 21th Century", Industrial Management. Vol. 40 Issue: 3, 1998, pp.25-31.

[3] DAFT, R.L., Management, The Dryden Press, Fort Worth TX., 1997.

[4] MARTIN, R., "Breaking the Code of Change: Observations and Critique", In BEER, M.; NOHRIA, N. (Eds), Breaking the Code of Change, Harvard Business School Press, Boston, 2000.

[5] HODGETTS, R.M.; KURATKO, D.F., Management. Harcourt Brace Jovanovich, Inc., Orlando, 1991.

[6] STREBEL, P., "Choosing the Right Change Path", California Management Review,Winter, 1994, pp.29-51.

[7] THOMPSON, J.L., "Strategic Crisis Aversion: the Value of a "style anda"". The Learning Organization. Vol 5 Issue: 1, 1998.

[8] BEESON, I.; DAVIS, C., "Emergence and Accomplishment in Organizational Change", Journal of Organizational Change Management, Vol. 13, Issue: 2, 2000.

[9] HARUNG, H.S., "Enhanced Learning and Performance Through a Synergy of Objective and Subjective Modes of Change", The Learning Organization, Vol. 4, Issue: 5, 1997.

[10] MULLINS, J.W.; CUMMINGS, L.L., "Situational strength - A Framework for Understanding the Role of Individuals in Initiating Proactive Strategic Change", Journal of Organizational Change Management, Vol.12, Issue: 6, 1994.

[11] YURTKORU, E.S. The Role of Leadership in the Organizational Change Process, Unpublished PhD Dissertation, Marmara University, Istanbul, 2001.

[12] BOWERMAN, B.; O'CONNEL, R.T., Applied Statistics: Improving Business Processes, Irwin, Times Mirror Higher Education Group Inc., Chicago, 1997.

[13] GIBBONS, J.D., Nonparametric Statistics An Introduction, Sage Publications Inc., 1993.

[14] SINSICH, T., Business Statistics by Example, Prentice Hall Inc., New Jersey, 1996.

[15] SIEGEL, S.; CASTELLAN, N.J., Nonparametric Statistics: For the Behavioral Sciences, McGraw-Hill Book Co., NewYork, 1988.

[16] SIEGEL, S., Nonparametric Statistics: For The Behavioral Sciences, McGraw-Hill Book Co., NewYork, 1956.

[17] CONOVER, W.J., Practical Nonparametric Statistics, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1971.