ÇOKLU KARŞILAŞTIRMA TESTLERİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA

Öz Methods of planned comparisons are inappropriate in exploratory studies in which the investigator wishes to allow the possibility that a difference between any two conditions could exist. Methods that allow for the testing of ali differences are known as “Post Hoc Procedures”. Tlıese procedures, also known as “Multiple Comparisons Tests”. In this paper, first of ali the importation example was analyzed using two-way anova tvithout interaction. Then, multiple comparisons tests were used and the results were compared mth each other.

Kaynakça

[1] . Ünver, Özkan; Gamgam, Hamza, 2. Baskı, Siyasal Kitabevi,Ankara, 1996, ss.240-243 ve 265-268.

[2] Özdemir, Kazım, Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi, 2. Baskı, Kaan Kitabevi, Eskişehir, 1999, ss.275- 306.

[3] Ergün, Mustafa, Bilimsel Araştırmalarda Bilgisayarla İstatistik Uygulamaları, 1995, ss. 176-182.

[4] Lockhart, Robert S., Introduction to Statistics and Data Analysis, W.H. Freeman and Comp., New York, 1997, ss.345-346.

[5] Daniel, Wayne W.; Terreli, James C., Business Statistics, Fourth Edition, Houghton Mifflin Comp., Boston, 1986, ss.312-315.

[6] Hovardaoğlu, Selim, Davranış Bilimleri İçin İstatistik, Hatiboğlu Yayınları No : 79, Ankara, 1994, s. 130.

[7] Orhunbilge, Neyran, Örnekleme Yöntemleri ve Hipotez Testleri, İşletme Fakültesi Yayın No: 270, İşletme İktisadı Yayın No : 405, İstanbul, 1997, ss. 182-195.

[8] Gürsakal, Necmi, Bilgisayar Uygulamalı İstatistik-II, Marmara Kitabevi Yayınları, Bursa, 1998, ss.240- 242.

[9] Foster, Dean P.; Stine, Robert A.; Waterman, Richard P., Business Analysis Using Regression, Springer- Verlag Inc., New York, 1998, s.232.

[10] Kazgan, Gülten, Tanzimat’tan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi, Bilimsel Sorunlar Dizisi, Altın Kitaplar Yayınevi, 1999, ss.305-306.

[11] Parasız, M.İlker, Kriz Ekonomisi Hiper Enflasyon ve Yüksek Enflasyonla Mücadelede Ünlü İstikrar Politikaları ve 5 Nisan 1994 Kararları, Ezgi Kitabevi Yayınları, 1999, s. 162.