BARTER SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ YE MUHASEBESİ

Öz Barter is the oldest irade method. But, this method has been important agahı since 1980 s. Members and barter companies work in this system. Supplies and demands of members meet thanks to Computer system in the barter method. Barter companies get t o sale t hat goods can ’t sale in the markets. Barter procedure and it’s accounting have been examined in this article.
Anahtar Kelimeler:

barter sistemi, muhasebe

Kaynakça

[1] Gürsoy, Celal, Türkiye’de ve Dünyada Barter Sisteminin Çalışması, İGEME,Sayı 9 ,1999.

[2] ---------, “Yurtiçi Barter Krizi Yenmenin îlacı Oldu”, Ekonomist, 17.07.1994.

[3] Solak, Sadık, “Barter Leasing”, Barter Ekonomi Dergisi, Sayı: 16, 1995

[4] OECD, Countertrade, Developing Country Practices, 1988.

[5] Sahici, Esra, “Barter Yapan Hem Kazanıyor, Hem Kazandırıyor”, Para Dergisi, Sayı : 149, 1998.

[6] vvww.ihlas-barter.com.tr. 16.Şubat.2000.

[7] Şimşek, M. Sırrı, “Barter İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi”, Barter Ekonomi Dergisi, Sayı: 16, 1999.

[8] Vergi Usul Kanunu.

[9] Gelir Vergisi Kanunu.

[10] Kurumlar Vergisi Kanunu.

[11] Katma Değer Vergisi Kanunu.

[12] Türk Ticaret Kanunu.

[13] Borçlar Kanunu.

[14] Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu.

[15] Gümrük Kanunu.

[16] İthalat Rejim Kaynakları.

[17] www.ihlas-barter.com.tr. 16.02.2000.