ALMANCADA YAPILAN DİL REFORMLARININ KISA BİR TARİHÇESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK DİL PROGRAMLARI SIRASINDA ALMAN DİL REFORMUNUN 10. YILINDAKİ DURUMUNA GENEL BİR BAKIŞ

Öz Yaşamımızda önemli bir rolü olan yabancı dil, durmadan gelişmekte olan teknolojinin sunduğu olanaklarla günden güne farklı metotlarla öğretilmektedir. Avrupa Birliği komisyonu artık ana dilin yanında iki yabancı dilin de olması gerektiğini savunmaktadır. Birlik genel ve mesleki eğitimlere bir standart getirme çabasıyla programlar geliştirmiştir. Bu programlarda eğitimin iyileştirilmesi hedeflenirken dil eğitimi göz ardı edilmemiştir. Dil eğitiminde kalitenin sağlanması için eğitimin, eğitenlerin ve ders materyallerinin ortak özelliklere sahip olmasına dikkat çekilmiştir. Bunun sonucu dillerde de bazı reformlar olmaya başlamıştır. Avrupa dillerinden Almanca’da da tarih boyunca reformlar yapılmıştır. Ancak 1998 yılında yürürlüğe giren yeni yazım kuralları nedeniyle yayınevleri, eğitmenler, yazarlar, öğrenciler kısacası herkes çok zor durumda kalmıştır. Yayınevleri daha sonra bazı kurallara uymamaya başlamış, daha sonra da eski yazım kurallarına dönmüştür. Bu şanssız reform, uygulanmaya başladığından bu yana geçen sürede, tutarlı olamaması nedeniyle Almanlar ve Almanca ’yı yabancı dil olarak öğrenen ve öğretenlerde büyük sıkıntılar yaratmıştır. Yeni yazım reformlarının kabulünden on yıl sonraki durumu ortadadır. Tüm uğraşlar boşa gitmiştir. Yararı olmadığı gibi telafisi zor zararları olmuştur.

Kaynakça

[1] Gür, Ö. (2004). Avrupa Ortak Dil Kriterleri Çerçevesinde Türkiye’de Yetişkinlere Yönelik Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretimi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü.

[2] Klinger, U. (2004). Geschichte der deutschen Literatür. (http://www.udoklinger.de/Deutsch/Grammatik/Gesch.htm) [08.03.2006] ,

[3] Giersberg, D. (2006). Ende der Debatte: Die Rechtschreibreform tritt zum 1. August 2006 in Kraft. (http://www.goethe.de/kue/Iit/dos/dds/de630493.htm) [07.11.2006] .

[4] Gesellschaft zur Schreibrefor (http://www.schriftdcutsch.de/orth-ges.htm~) [08.07.2006]

[5] Schirrmacher, F. (2004). Rechtschreibung “Die Rückkehr”. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr.182, 1.(http://www.faz.net/s/RubF7538E273FAA4006925CC36B B8AFE33 8/Doc~E4 ADFD265F848400E9FD905 871E815 0 D9~ATpl~Ecommon~Sspezial.html). [08.07.2006]

[6] (2006). ÂuBerungen zur Rechtschreibereform. Deutsche Sprachyvelt, (25), Herbst, 3.