Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Uyuşturucu kullanımının önlenmesinde imam gazalî tarafından ileri sürülen değişime doğru altı adım

Yazar kurumları :
OMÜ İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
437
DOI :
Özet Türkçe :

Tedavide bir unsur olduğu yönünde gittikçe artan bir kabul sebebiyle din, birçok insanın şifa bulmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, dini yönün, önleme tedavisinde kullanılmasının teşvik edilmesi kuvvetle destek-lenmektedir. İhyau Ulumi'd-Din adlı eserinde İmam Gazali (1058-1111) kişi-sel değişim ve gelişim sürecinin aşağıda sayılan altı adımdan müteşekkil ol-duğunu ileri sürmüştür. Bunlar, muşarata (sözleşme), murakabe (gözetim), muhasebe (değerlendirme), muakabe (netice), mücahede (mücadele) ve muatebe (geri dönüş)'dir. Bu makale, söz konusu bu altı adımın, milletimizin karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlarından biri olan uyuşturucu kullanımı-nın önlenmesinde nasıl kullanıldığını ortaya koymaya gayret edecektir. Maka-le, uyuşturucu kullanımının önlenmesinde sayılan altı adımın nasıl kullanıla-bileceğini, kâr ve kazanç elde etmek için tesis edilen ticarî bir iş ortaklığı ile kıyas etmek suretiyle ortaya koyacaktır.

Özet İngilizce :

The power of religion has played an important role in healing for many people as there is a growing recognition that religion is an aspect of recovery. Thus encouraging prevention in using religious aspect is much applauded. Imam Ghazali (450-505 AH, 1058-1111 CE) in his "Ihya Ulum ud Din" has identified the following 6 steps one can take in the process of cahange and growth. They are musharatah (contract), muraqabah (guard), muhasabah (evaluate), mu'aqabah (consequence), mujahadah (effort) and mu'atabah (return). This paper is the wireters attempt to look into how these six steps can help address one of the most critical problems facing our nation, the drug addiction by using them as part of prevention of drug abuse. In doing so, the paper will explore how these steps using the analogy of a business is done to make profit and to gain something from it can be used in the prevention of drug abuse.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :