Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tarihten günümüze anadolu aleviliği

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı, İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı 1, Samsun Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsü2
Görüntülenme :
288
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makale, Anadolu Alevîliğinin tarihsel gelişimini ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu çerçevede Türklerin İslam'a girişinin Alevîliğin doğuşunda önemli bir başlangıç noktası olduğu ve bu süreçte kırsal kesimde yaşayan Türkmen Babaları ile göçebe Türkmenlerin Alevîliğin ilk örneklerini ortaya koydukları söylenebilir. Vefâîlik, Yesevîlik, Kalenderîlik ve Haydarîlik gibi Alevîliğin prototipi diyebileceğimiz ilk nüvelerini teşkil eden akımların oluşturduğu bu anlayış tarzı, Moğol istilası sonucunda, Türkmenlerin Anadolu'ya göçleriyle birlikte, Horasan ve İran coğrafyası üzerinden Anadolu'ya taşındı. Anadolu'da özellikle Babaîler Ayaklanması ile başlayan yeni süreçte bu anlayış, Türkmen Babaları ile kendilerine İlk Bektaşîler denilen Rum Abdâlları'nın faaliyetleri sonucunda farklılaşmış ve Hurûfî etkiler, ardından da Safevî propagandası ile günümüzdeki şekil ve yapısına ulaşmış hale geldi.

Özet İngilizce :

This article, examines the historical development of Anatolian Alawism. In this context it can be said that the join of Turks to Islam is an important beginning point for the rise of Alawism and in this process Turkish Fathers and nomadic Turkmans lived in rural areas is the first samples of Alawism. This understanding manner was carried to Anatolia in the result of Mongol invasion with migration of Turkmans from Horasan and Iran. This understanding has changed by means of the activities of Rum Abdâlları called first Bektashis in the new process started with Babai Revolt and reached to our daytime form and structure with Hurûfî influences and then Safevî Propaganda.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :