Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tanrı algısına jungçu bir bakış

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Din Psikolojisi ABD1
Görüntülenme :
296
DOI :
Özet Türkçe :

Psikanalizin önemli temsilcilerinden biri olan Jung, dini hem birey için hem de ırksal tarih için önemli görmektedir. Jung'un dinle ilgili düşüncelerini onun tüm çalışmalarında görmek mümkündür. Jung, eserlerinde hem batılı hem de doğulu dinleri kendi psikolojisinin özünü oluşturan kavramları kullanarak yorumlamakta-dır. Jung'a göre kişi inanç ve ibadetler sayesinde arzu dolu dinsel bir hayat ve dav-ranış bütünlüğünü gerçekleştirdiği gibi Tanrı'yla yakınlaşmayı da gerçekleştir-mektedir. Bu makale, Hıristiyan geleneğinden gelen ve zaman zaman bu geleneğin din algısına karşı çıkan ve aykırılıklarıyla yüzleşen Jung'un Tanrı anlayışını ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Jung who is the most important representatives of Psychoanalysis sees the religion as an important factor for both individual and racial history. It is possible to see his thoughts in relation to religion in all his studies. He interprets both eastern and western religions in his studies using concepts which are forming his own psycho-logical basis. According to Jung, an individual can close to God as well can achieve an ideal religious life and good behavior thorough his faith and prayers. This article aims to examine the views of God of Jung who comes from a Chris-tian background and opposites to religious perception of this tradition and meets some conctradicitions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :