Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

şiiliğin şampiyonu olarak hüsrev perviz? edinburgh kraliyet müzesindeki erken dönem safevi minyatür tasvirine yakından bir bakış

Yazar kurumları :
OMÜ İlahiyat Fak.Din Eğitimi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
228
DOI :
Özet Türkçe :

Her ne kadar din ile psikoloji arasındaki ilişkiler son iki yüz yıldır çok sağlıklı olmadıysa da, son zamanlarda din ile ruh ve beden sağlığı arasındaki pozitif ilişkiyi gösteren pek çok çalışma vardır. Bu durum sadece ilahiyatçılar tarafından değil, diğer alanlardaki bilim insanları tarafından da desteklenmekte-dir. Bu alanda yapılan araştırmalar, daha dindar olanların daha az dindar olanlara kıyasla daha mutlu, daha iyimser ve genel olarak psikolojik açıdan da daha iyi durumda olduklarını; buna karşılık daha az strese, kaygıya ve dep-resyona maruz kaldıklarını ve daha az intihara teşebbüs ettiklerini göster-mektedir. Ayrıca, daha dindar olanların daha az dindar olanlara oranla, be-densel sağlık açısından da daha iyi durumda oldukları görülmektedir. İşte bu gelişmelerin bir sonucu olarak, bugün başta ABD ve diğer gelişmiş ülkelerde birçok Tıp Fakültesi ve Psikoloji Bölümleri programlarına dini danışmanlıkla ilgili dersler koymaktadırlar. Makale, ruh ve beden sağlığı ile din ilişkisi üze-rine yapılan bazı ampirik çalışmaların sonuçlarını ortaya koyarak değerlen-dirmeye çalışacaktır. Ancak bununla beraber, dinin ruh ve beden sağlığı üze-rindeki etkilerinden bahsederken, dindarlığın çeşitli boyutlarını, dindarlık şe-killerini, kültürleri, ırkları, ülkeleri ve araştırma yapılan kişilerin dinlerini de dikkate almak gerekir.

Özet İngilizce :

Although the relationship between psychology and religion has not been very well for the last two hundreds, there has been tremendous research re-cently indicating positive relationship between religion and mental and phys-ical health. This situation has not only been supported by the theologians but also secular scholars who work at medical schools. The research shows that while more religious man or woman are happier, more optimistic and better in terms of psychological well-being than those who are less religious; have less depression, less anxiety, and less oriented to suicide. In addition, those who are more religious people are better in physical health situation than those who are less religious people. As a result of these developments, many medical schools and colleges of psychology in the United States of America have begun to include the course of religion in their curriculum. However, when we talk about the effects of religion on mental and physical health, we should take into consideration the dimensions of religiosity, types of religiosi-ty, cultures, races, countries, and religions of people involved in these studies.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :