Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Metin tenkidi açısından ilel eserleri ibn ebî hâtim in ilel adlı eseri özelinde

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
246
DOI :
Özet Türkçe :

İlel eserleri üzerinde yapılan değerlendirmelerde klasik dönem ilel kitapla-rında, metinde bulunan illetlere hemen hemen hiç yer verilmediği ve sade-ce isnadla ilgili değerlendirmelerde bulunulduğu gibi bir eleştiri karşımıza çıkmaktadır. Biz bu çalışmamızda söz konusu iddianın gerçeklerle ne dere-ce örtüştüğünü tespit etmeye gayret ettik. Bu bağlamda İbn Ebî Hâtim'in İlel adlı eseri özelinde yapmış olduğumuz araştırma iddia edilenin aksine İlel eserlerinde gerek sarih gerekse örtülü bir şekilde metin tenkidine önem-li ölçüde yer verildiğini ortaya çıkarmıştır.

Özet İngilizce :

It is generally argued that any place was not given for the hidden defect found in the texts in the hidden defect works in classical period of books and just some evaluations were made in terms of isnâd in those books. This study examines whether this claim is true or not. In this context; our study indicated that ilel works in general and the text of Ibn Ebi Hatim in particu-lar either clear or osbcure way, they all gave great important place for the critique of text.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :