Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Islâm da eğitim

Yazar kurumları :
OMÜSBE Din Eğitimi ABD1
Görüntülenme :
328
DOI :
Özet Türkçe :

İslam eğitim sisteminin kavramsal çerçevesinin sunulduğu bu makalede, bu sistemin kaynaklarının Kur'an, sünnet ve içtihat olduğu belirtilerek konuya giriş yapılmıştır. Makalenin takip eden bölümlerinde de İslam eğitim siste-minin amaçları, hedefleri, özellikleri ve metotları, özellikle ayetlere, zaman zaman da hadislere atıfta bulunulmak suretiyle açıklığa kavuşturulmuştur. Bunun yanında İslam eğitim sisteminin, zannedilenin aksine, hayatın pek çok yönünü ve tüm zamanları kapsayan bir özelliğe sahip olduğu açıklan-mıştır. Öte yandan yararlı ilmin asıl kaynağının Kur'an olduğu belirtilmiş, Kur'an'da ilme verilen önem, yararlı ilmin vasıfları ve ilmi hayata geçirme prensipleri ortaya konulmuştur.

Özet İngilizce :

This article, in which a conceptual framework of the educational system in Islam is offered, introduces the subject matter citing that this system de-rives from the Qur'an, the Hadith and scholarly analysis. The remaining of the article such as the purpose, objectives, characters and methods of edu-cation in Islam are explained by refering especially to the Qur'an and some-times to Hadiths. In addition, it is clarified that contrary to the common be-lief, the educational system in Islam covers all aspects of life and times. It is also stated that the primary source of beneficial knowledge in Islam is the Our'an itself. It is emphasized that the Qur'an gives a great importance on knowledge, dealt with the characters of beneficial knowledge and principles of implementing these knowledge in daily life.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :