Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Imâmî kaynaklarda muhammed el-mehdî üzerindeki tartışmalar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Program Geliştirme/Toplam Kalite Yönetimi Şube Sorumlusu1
Görüntülenme :
306
DOI :
Özet Türkçe :

Genel olarak Şîa tarihine bakıldığında imâmet inancındaki imam zincirini oluşturan halkadaki belirsizliğin mehdînin deklarasyonunu da önlediği görülür. Baştan beri süregelen mehdînin kimliği hususundaki belirsizlik Hasan el-Askerî zamanında da kendini göstermiştir. Hasan el-Askerî'nin ölümü Şiîleri farklı bir durum ile karşı karşıya getirmiştir. Açıkça bir çocuk bırakmadan ölen Hasan el-Askerî ile imâmet son mu bulmuştu? İmâmetin son bulması Şiîliğin sonu anlamına gelir miydi? Hasan el- Askerî'nin ölümüyle takipçileri bu duruma hazırlar mıydı? Kargaşa ortamında Şiîler kime nasıl inanacaklardı? Hasan el-Askerî, oğlunun olduğunu ilan etmemiş ya da en azından bunu en yakınlarından bile gizlemeyi yeğlemiştir. Gerekçe olarak Abbâsî otoritesi, kendi akrabaları ya da bilemediğimiz bir mülahaza gösterilmiştir. Araştırma Hasan el- Askerî'nin vefatından sonra yerine halefinin kim olduğunu yani bir oğul bırakıp bırakmadığını, bu bağlamda görüşleri, beraberinde oluşan fırkaları ve İmâmiyye'nin onikinci imam olarak iddia ettiği Muhammed el-Mehdî ile ilgili delilleri içermektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In general when we research into the Shi'a history it is understood that the uncertinity about the links of imam chain in the Imamate belief has obviously discouraged the decleration of mahdi. The uncertinity about who was the true Mahdi prevailed also at the period of Hasan al-Askari. The death of Hasan al-Askari left Shi'i people in an unusual dilemma. Did the Imamate come to an end with the death of Hasan al-Askari who died without designating a clear successor to himself? Did the termination of the Imamate necessarily mean that Shi'ism came to an end itself? Were Hasan al-Askari's followers ready for this unexpected situation after his death? Who was there to believe for Shi'i people in an atmosphere of chaos? Hasan al-Askari did not declare that he had a son or at least he preferred to conceal it from even his closest relatives. To justify it is put forward Abbasid authority and his relatives or an undefined consideration. Our work investigates who succeeded Hasan al-Askari after his death, whether he left a son as a successor or not, his ideas on this subject, the social fractions that followed,and finally the evidences about Muhammed al-Mahdi whom the Imamiya declared as the twelfth imam.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :