Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Imam-ı azam ebû hanife nin beş eserinde imanla ilişkili temel kavramlar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi İDKAB Bölümü1
Görüntülenme :
422
DOI :
Özet Türkçe :

"İmam-ı Azam Ebû Hanife'nin Beş Eserinde İmanla ilişkili Temel Kavramlar" adını taşıyan bu makalede, Ebû Hanife'nin; imanın tanımı, imanın artması ve eksilmesi, imanda istisna, iman-amel ilişkisi, iman-küfür ilişkisi ve iman-günah ilişkisi konularıyla ilgili görüşleri değerlendirilmiştir. Ebû Hanife'nin günümüze kadar ulaşan el-Fıkhü'l-ekber, el-Fıkhü'l-ebsat, er-Risale, el-Âlim ve'l-Müteallim ve el-Vasıyye adlı beş eserinde dağınık ve düzensiz bir halde bulunan konuyla ilgili görüşleri sistemli bir hale getirilerek incelenmiştir. Böylece Ebû Hanife'nin iman ve imanla ilişkili temel kavramlar hakkındaki görüşlerinin daha doğru ve kolay bir şekilde anlaşılması sağlanmıştır. Araş-tırmada, daha ziyade önemli bir fıkıh alimi olarak tanınan Ebû Hanife'nin kelamcılık yönüyle tanınmasına katkıda bulunmak da amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this essay titled as "Essential Words related to "Iman" in the Five Works of Al-Imam al-A'zam Ebû Hanife", the thoughts regarding to the def-inition of iman, escalation and deescalation of iman, certitude of iman, iman-deed relations and iman-kufr relations are reviewed. Ebû Hanife's thoughts regarding to these subjects from his five books titled as the Al-Fıkhu'l-Akbar, Al-Fıkhu'l-Ebsat, Ar-Risale, Al-Âlim ve'l-Muteallim and Al-Vasıyye, which are survived untill today, are gathered systematically and scrutinized. In this way, Ebû Hanife's thoughts about the iman and the con-cepts related to the iman are presented more accurately and clearly. In this work, it is also aimed to contribute to the introducing Ebû Hanife's theolog-ical (kelam) aspects, who is known rather as a notable fıqh (Islamic juris-prudence) scholar.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :