Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ibnü n-nefis in nübüvvet anlayışı

Yazar kurumları :
Thomastown Camii Din Görevlisi Melbourne1
Görüntülenme :
365
DOI :
Özet Türkçe :

İbnü'n-Nefis, XXIII. yüz yılda yaşamış, döneminin meşhur hekimlerinden biridir. Onun Fâzıl b. Nâtık adlı eseri, Hayy b. Yakzân'larla başlayan teolo-jik/felsefî roman geleneğinin devamı niteliğindedir. Bu makale, İbnü'n-Nefis'in nübüvvet konusunda belli başlı meselelere dair özgün yorumunu ele almaktadır. Onun nübüvvetin gerekliliği, peygamber göndermenin fay-daları ve son peygambere ait bazı özelliklerle ilgili açıklamalarını karşılaş-tırma mantığı içinde değerlendirmeye çalışacağız. Yapılan bu karşılaştırma İbnü'n-Nefis, XXIII. yüz yılda yaşamış, döneminin meşhur hekimlerinden biridir. Onun Fâzıl b. Nâtık adlı eseri, Hayy b. Yakzân'larla başlayan teolo-jik/felsefî roman geleneğinin devamı niteliğindedir. Bu makale, İbnü'n-Nefis'in nübüvvet konusunda belli başlı meselelere dair özgün yorumunu ele almaktadır. Onun nübüvvetin gerekliliği, peygamber göndermenin fay-daları ve son peygambere ait bazı özelliklerle ilgili açıklamalarını karşılaş-tırma mantığı içinde değerlendirmeye çalışacağız. Yapılan bu karşılaştırma

Özet İngilizce :

Ibn al-Nafīs was a 13th century scholar who was widely renowned for his works in the fields of theology, physiology, medicine and Islamic jurispru-dence. His works titled al-Risāla al-Kāmiliyya fil-Sīra al-Nabawiyya (Fāzil ibn. Nātik) is a continuation of the theological/philosophical tradition set by Hayy ibn Yaqzān. This article focuses Ibn al-Nafīs' own unique analysis on the fundamentals of prophethood. I will analyse and at times compare Ibn al-Nafīs' views on the necessity of prophethood, the benefits of sending prophets to the people, and his thoughts regarding the characteristics of the final prophet. When comparing the thoughts of Ibn al-Nafīs with other scholars, I will present similarities between them, as well as differences which will highlight Ibn al-Nafīs' unique and at times pioneering opinions on some of the topics. In doing so, I wish to present the important role Ibn al-Nafīs has played in the tradition of Islamic thought.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :