Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hz. peygamber in savaşlarında ilahi yardım

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
261
DOI :
Özet Türkçe :

Hz. Peygamber döneminde Bedir, Uhud, Hendek ve Huneyn gibi önemli savaşlar yapılmıştır. Bu savaşların bir kısmında Müslümanlar büyük başarı-lar kazanırken, bir kısmında da bozguna uğramışlardır. Kur'ân âyetlerine yansıyan açıklamalara göre, kazanılan başarıların Allah'ın yardımıyla ger-çekleştiğine işaret edilir ve meleklerle ordular gönderilerek Müslümanların desteklendiklerine vurgu yapılır. Bunun yanı sıra kaybedilen başarıların da Müslümanların kendi tutumlarının bir neticesi olduğuna işaret edilir. Kur'ân âyetlerine yansıyan açıklamalar bu çerçevedeyken Müslümanlar kazanılan zaferlerin Allah'ın yardımı sayesinde gerçekleştiğine inanırken meleklerin fi-ili olarak savaştıklarını düşünürler. Ancak kaybedilen savaşlarla ilgili olarak ilahi yardım konusunda tatmin edici bir açıklama getirilmemiştir. Bu maka-lede Kur'ân âyetlerine yansıyan ve Hz. Peygamber'in savaşlarında gerçekleş-tiğine işaret edilen ilahi yardımın boyutları, olabilirliği ve bu konuda Kur'ân'ın belirlemiş olduğu esaslar irdelenecektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

As is well known there had been some wars such as Badr, Uhud and Dich wars in the time of the Prophet Muhammad. While Muslims had been gain-ing great successes in some of these wars, they had been failed in some of them also. In the light of some Qur'anic verses concerning these wars it has been argued that the successes in these wars are due to Allah's divine assis-tance. Since according to this argument Allah has sended His angels in or-der to support Muslims against infidals in these wars. But on the other hand it is pointed out that failures in these wars, too, were due to Muslims' own faults. It seems to us that there is a controversy in these two argument. Since by depending on some of the Qur'anic verses on the one hand it ar-gued that in some wars which Muslims were succesful Allah assisted Mus-lims by sending His angels, on the other hand in some wars which Muslims were not succesful Allah did not send His angels to support Muslims. By taking into account this controversy in this article it is dealt with the issue of divine assistance in its whole dimensions by questioning its possibility and limits.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :