Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Georges dumézil ve türk dinler tarihindeki yeri

Yazar kurumları :
OMÜ İlahiyat Fak.Dinler Tarihi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
275
DOI :
Özet Türkçe :

Ünlü Fransız bilim adamı Georges Dumezil, 1925-1931 yılları arasında İstanbul Üniversitesi'nde dinler tarihi hocalığı yapar. Türkiye'de bulunduğu süre için-de Anadolu'da yaşayan Kafkas halklarıyla tanışır. Türkiye'de farklı konularla da ilgilenmekle birlikte Kafkas mitolojisi ve dilleri üzerine çalışmalar yapar. Yazılarının bir kısmını Daru'l-Fünun İlahiyat Fakültesi Mecmuasında ve Türk Antropoloji Mecmuasında yayınlar. Türkiye'den ayrıldıktan sonrada uzun yıl-lar Türkiye'yle irtibatını koparmaz ve Kafkas mitolojisi üzerine çalışmalarını sürdürür. Türkiye'nin ilk dinler tarihçilerinden olmasına rağmen çalışmaları ülkemizden çok yurtdışında bilinir. Bu makalede onun çalışmaları ve düşün-cesi incelenerek Türk dinler tarihindeki konumu tartışılacaktır.

Özet İngilizce :

Georges Dumezil, a well known man of science who had taught in Istanbul University between the years 1925-1931, was acquainted with Caucasian people living in Anatolia during the years of teaching in Turkey. Along with other subject matters, he made some studies on Caucasian mythology and languages. He published his works in the Annual Journal of Daru'l-Funun Fa-culty of Theology and Journal of Turkish Anthropology. Dumezil kept in touch with Turkey by studying on Caucasian mythology. Though he was one of the first scholars of history of religions in Turkey, he was recognized more in Eu-ropean countries. This paper will explore the scope of the works by and thought of Dumezil along with the question of his place in the field of Turkish history of religions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :