Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Geleneksel harf sembolizminin bir yorumu olarak nûn harfi

Yazar kurumları :
OMÜ İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı ABD1
Görüntülenme :
390
DOI :
Özet Türkçe :

Nun harfi Arap alfabesinin 14. Harfidir. Bu harfin Arap dil geleneğinde pek çok anlamı vardır. Nun, aynı zamanda Kur'an'da bazı surelerin başında bu-lunan mukattaa harflerinden biridir. Mukattaa harfi olarak nun sadece 68. Sure olan Kalem suresinin başında terkibe girmemiş bir halde tek olarak bu-lunur. İslam âlimlerinin her biri hurûfu mukataanın Kur'an-ı Kerîm'de farklı an-lamlara geldiğini söylemektedirler. Aslında nun harfinin farklı geleneklerde de değişik anlamları olup İslâmî gelenekte ise daha çok onun balık anla-mında olduğu kabul edilmektedir. Diğer bazı Kur'an müfessirleri ise nun harfine daha farklı anlamlar yüklemişlerdir. Hurûfu mukattaa hakkında çok değişik fikirler serdedilmiş olsa da bu görüşlerin, çoğu defa bir varsayımın ötesine geçmediği görülmektedir. Hatta bazı müfessirlere göre zaten hurûfu mukataa, sözel mantık ile tartışılamayacak mistik sembollerdir. Bu makale nun harfi ile ilgili görüşleri bir araya getirmeye çalışmakta ve gelenekte ileri sürülmüş olan görüşlerin, aslında çok sağlam nassî referansları olmadığını ve bunların daha çok âlimlerin sübjektif değerlendirmelerinden ibaret oldu-ğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Özet İngilizce :

The nun is the 14th letter of Arabic alphabet. It is a fact that there are some letters which have different meaning as in Arabic tradition. Also the letter nun is from Abbreviated Letters, Muqatta'at in The Holly Qur'an. The particular letters are found prefixed to surahs. This particular abbreviated letter nun occurs only at the beginning of surah 68 as single letter. Islamic scholars agree that Abbreviated Letters have different means in The Holly Qur'an. The letter nun has a lot of meanings in different traditions but in the Islamic tradition mostly is considered principally as representing El-Hut, the whale. Some other commentators of The Holly Qur'an have given to the letter nun different meanings. Much has been written about the meaning of these letters, but most of it is pure conjecture. Some commentators are content to recognize them as some mystic symbols of which it is unprofita-ble to discuss the meaning by more verbal logic. This article gathers differ-ent interpretations about the letter nun in the tradition and says tahat these interpretations haven'nt relied on strong religious foundations but these are subjective comments.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :