Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Emevî ve abbasî dönemi resmi kıyafetleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
OMÜ İlahiyat Fak. İslam Tarihi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
380
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada klasik İslami dönem Müslüman Arap devletlerindeki bürokratların resmi kıyafetleri incelenmiştir. Daha önce sınırlı bir geleneksel kıyafet türüne sahip olan Araplar, fetihler sonrası ekonomik rahatlamanın ve farklı kültürlerle etkileşimin sonucu yeni giyimkuşam türleri benimsemişledir. Bu çeşitlenme zamanla devlet kurumlarında çalışan resmi görevlileri de etkilemiş, özellikle Abbâsîler döneminde her kurum çalışanı kendi resmi kıyafetine kavuşmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this article the official clothings of bureaucrats in Arabic Islamic states in classical period has been studied. Previously, the Arabs who had limited traditional clothing forms adopted new clothing forms in consuquence of economical abundance and interaction with different cultures after conguest. This variation, by and by, influenced public officers who served in behalf of state. Especially, in Abbâsîd period every office personnel wore own official costume.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :