Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eflatuncu mağara alegorisini yeniden yorumlama gereksinimi: dinsel bilgiyi anlama ve geliştirmeye yönelik felsefi bir karşılaştırma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
OMÜ İlahiyat Fak. Din Felsefesi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
286
DOI :
Özet Türkçe :

Mağara alegorisi, epistemolojik ve ontolojik açıdan, aydınlık, gölge ve karanlık türü üç temel kavramı özünde barındırır. Anılan bu üç tür kavramın kullanımı, yalnızca genel bilgi açısından değil, aynı zamanda dinsel bilgi açısından da uygundur. Bununla birlikte, Eflatuncu mağara alegorisini, dinsel bilgiyi anla-ma ve geliştirme yönünde, İbn Arabi'nin düşünceleri ışığında yeniden yorum-lamaya duyulan gereksinim çok daha önemlidir. Bu makalenin amacı, anılan sorunu felsefi açıdan tartışmak ve ilgili konuda kaynak bütünlüğüne dikkat çekmekten ibarettir.

Özet İngilizce :

The cave allegory as epistemologically and ontologically has three basic concepts: dark, shadow and light. The using these three concepts is not only corresponding to the general knowledge, but also corresponding to the reli-gious knowledge. However, it is very important to need for reinterpretation of Plato's cave allegory in light of Ibn Arabi's thought for understanding and developing religious knowledge. The aim of this article is to discuss this prob-lem philosophically and to attract attention to the wholeness of source in that subject.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :