Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dkab bölümleri öğrencilerinin bilgisayar ve internet kullanma durumları ve yeterlikleri

Yazar kurumları :
OMÜ Eğitim Fakültesi İDKAB Bölümü1
Görüntülenme :
307
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma; eğitim fakülteleri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) Öğretmenliği Bölümleri öğrencilerin bilgisayar okuryazarlık durumlarını an-lamaya yöneliktir. Evreni Türkiye'deki eğitim fakülteleri bünyesindeki DKAB Bölümü öğrencileri olan bu çalışmanın örneklemi, 6 DKAB bölümün-den toplam 271 öğrenciden oluşmaktadır. Yapılan analizlerin sonuçlarına göre; Çalışmaya katılanların çoğu ikamet ettikleri yerde internete erişim imkânla-rının olmadığını buna karşılık seyrek de olsa interneti kullandıklarını ifade etmektedirler. Cinsiyete göre karşılaştırma yapıldığında erkeklerin bayanla-ra oranla interneti daha fazla kullandıkları, bölümler bazında karşılaştırma yapıldığında ise bazı üniversitelerde okuyanların diğerlerine göre internete daha az girdikleri görülmüştür. Katılımcıların %20'si kendilerini bilgisayar ve internet teknolojileri konu-sunda yetersiz olduklarını düşünmektedirler. Bununla beraber, interneti en çok ders, en az ise ders dışı bilgiye ulaşma amacıyla kullanmaktadırlar.

Özet İngilizce :

In The aim of this research was to find out the levels of computer literacy of the students attending Religious Culture and Moral Studies Teaching Departments (RCMSD). The participants of this research study were 271 pre-service teachers in the RCMSDs from 6 different universities in Turkey. According to the results of analysis we have carried out; Most of the participants have expressed that they do not have internet ac-cess at their dwelling places but they can use the internet frequently. When we compare the participants' responses by their gender, we found that male students use the internet more than females. Comparisons of the results be-tween participants at different universities also revealed that there was a difference in terms of participants' access to internet. Twenty percent of the participants consider themselves incompetent on use of internet and computer technologies. Additionally, the participants re-ported that they use the internet mostly to access the information related to the subjects of their study program.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :