Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dinin işlevleri ve insan hakları ekseninde devlet eliyle din öğretimi

Yazar kurumları :
Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
286
DOI :
Özet Türkçe :

Din hakkında bilgi edinmek herkesin en temel hakları arasındadır. Devletin din eğitiminin önündeki bütün engelleri kaldırması, uluslar arası sözleşme-ler gereğidir. Ayrıca insan için olumlu işlevlere sahip olması, dini öğrenil-meye değer bir gerçeklik haline getirmektedir. Üstün nitelikleri, İslam'ı ko-nu alan din eğitimini çok daha anlamlı kılmaktadır. Günümüzde, eğitim sis-temini, toplumun ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda oluşturan, toplumsal barışı ve değerler eğitimini önemseyen, toplumun yozlaşmamasını hedefle-yen her ülke, dinden yararlanma yoluna gitmekte, okullarında din eğitimi vermekte, bunu siyasi sistemle ve laiklikle çelişir görmemektedir. Ülkemiz-deki uygulama da bu anlayışla paralellik arz etmektedir. Bununla birlikte, laiklik ilkesiyle çeliştiğini, insan haklarına aykırı olduğunu, öğrencileri yön-lendirdiğini ileri sürerek, devlet eliyle din eğitimi verilmesine karşı çıkanlar da vardır. Fakat bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü İslam dini, bireyin kişiliğini, toplumun kimliğini ve medeniyetin niteliğini geliştirici özelliklere sahiptir. Öte yandan, herkesin din eğitimi alma, devletten din öğretimine imkân sağlamasını isteme hakkı vardır. Aynı zamanda bu, dü-şünce, vicdan ve din özgürlüğünün bir parçasıdır.

Özet İngilizce :

To obtain information about the religion is among the most basic human rights. International conventions necessitate that all the obstacles to access the religious education need to be abolished by states. Besides, the positive functions of the religion for people turn it into a reality that is worth to learn. Superior features of the Islam make religious education more mean-ingful. Today, each country which establishes its educational system on so-ciety's needs and desires cares with the social peace and values education rejects the society's degeneration benefits from religion and teaches reli-gious education at its schools; these countries do not see these cases as a conşict with their political system and secularism. The application in our country is parallel with this comprehension. However, there are some peo-ple who are against the religious education given by the state. They also claim that official religious education by the state is against the principle of human rights and is claimed to direct the children. However, these claims don't reşect the truth. Because, the Islam has the developer features of the individual's personality, the society's quality and the identity's civilization. In addition, anyone has a right to receive the religious education and to require from the state to provide the opportunity for religious teaching. At the same time, this is a part of the freedom of thought, conscience and religion.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :