Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Din görevlilerinin mesleki tutum ve motivasyon düzeylerini etkileyen bazı faktörler

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı1, Rize Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı2
Görüntülenme :
208
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada din görevlilerinin mesleki tutum ve motivasyon düzeyleri incelenmiştir. Bu amaçla hazırlanan kişisel bilgi anketi ile mesleki tutum ve mesleki motivasyon ölçekleri, 2008 yılında Samsun ve Rize'de 672 din görevlisine uygulanmıştır. Toplanan verilerin analizinde t-testi ve varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda din görevlilerinin mesleki tutumları ile motivasyon düzeyleri arasında önemli ve olumlu bir ilişki görülmüştür. Ayrıca, öğrenim durumu, mesleği tercih nedeni ve kıdemi bakımından din görevlilerinin mesleki tutum ve motivasyon düzeyleri arasında önemli bir fark ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

This study examines the levels of professional motivation and attitude of imams. For this purpose, a questionnaire of personal question and an inventory of professional motivation and attitude were prepared and were administered to 672 imams who worked various mosques in Samsun and Rize in 2008. In order to test the findings, t-test and analysis of variance was used. It was found that there was a significant and important relationship between levels of professional attitudes and motivation of imams. It was also found that there was a significant difference between the levels of professional attitudes and motivation and some variables such as the educational level, reason for selecting profession, the year spent in work.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :