Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Din dili problemi

Yazar kurumları :
Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
619
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makale din dili problemini ele almakta ve problemi, mantıksal prozitivizm, Flew'nun doğrulamacı tahlilleri ve Wittgeinsteincı değerlendirmeler bağlamında incelemektedir. İlkin, yirminci yüzyılda ortaya çıkan bir felsefe yapma tarzı olarak mantıkçı pozitivizmi irdeleyen yazar, açmazlarına işaret ederek onu reddetmektedir. İkinci olarak da, Wittgeinsteincı yaklaşımları ele almakta ve felsefi ve dini implikasyonlarına göndermelerde bulunarak onlarında yetersizliklerine işaret etmektedir. Son olarak da Thomistik analoji doktrinini irdeleyerek, din dilinin çoklu fonksiyonlarını ifade etmeye çalışmaktadır.

Özet İngilizce :

This article deals with the problem of religious language and analyzes the problem in the lights of logical positivism, Flew's verification and Wittgeins-teinen approaches. Firstly, the author examines the logical positivism which appeared in the twentieth century as a style of philosophy and rejects it by pointing out its dilemmas. Secondly, he deals with the Wittgeinsteinan ap-proaches and criticizes their philosophical and religious implications. Finally, by investigating the thomistic doctrine of analogy it tries to show the multiple functions of religious language.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :