Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Büyük ve küçük evrenlerdeki paradokslar

Yazar kurumları :
Marquette University1, İstanbul Üniversitesi SBE2, Felsefe ve Din Bilimleri3
Görüntülenme :
295
DOI :
Özet Türkçe :

Yazar, Kant felsefesinde özel bir öneme sahip olan paradoks konusunu bilim felsefesinin önemli şahsiyetlerinin eserlerine başvurarak ele almakta ve konuyu bilimsel açıdan tartışmaktadır. Paradoksun çeşitli anlamları üzerinde durduktan sonra, felsefe ve bilim alanlarındaki paradokstan yani antinomiden bahsetmektedir. Bu yazıda, çağımızdaki bilimsel gelişmelerin daha önce filozoflar tarafından belli anlamda çözümlendiği ileri sürülmektedir. Bunun en güzel örneği Leibniz'in monad kuramıdır. Modern bilim, uzamsız ve kütlesiz atomlar olan kuarklardan bahsederek bu kuramı doğrulamıştır.

Özet İngilizce :

Author deals with the subject paradox which has a special interest in Kant's philosophy, by referring to works of the important people in the phi-losophy of science, and argues the subject scientifically. After emphasizes on various meanings of paradox, he mentions paradox or antinomy in phil-osophical and scientific fields. In this writing, it is suggested that philoso-phers in a certain sense have already resolved the scientific developments in our time. The finest example of this is Leibniz's theory of monad. Modern science has confirmed this theory, by talking about quarks, which are unex-tended and massless.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :