Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Arap dilinde iltifat sanatının tarihi seyri üzerine bir inceleme

Yazar kurumları :
OMÜ İlahiyat Fak. Arap Dili ve Belâğatı Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
355
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makale belâğat âlimlerinin iltifat tanımları ile iltifat sanatının onların eserlerindeki gelişim seyrini ve ilk belâgat âlimlerinin dikkat çekmediği ancak daha sonra gelenler tarafından bu kapsamda ele alınan bazı iltifat türlerini ele almaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This article deals with the definitions of iltifat done by the rheotoric scholars and the historical developments of the art of iltifat in their works and some kinds of iltifat that while early rhetoric scholars did not make attentition it but later scholars studied on it.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :