Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 30 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tüketim kültürü ve sanat eğitimi: postmodern(ist) sanat eğitiminde gelenekçi dirençler ile gelecekçi stratejilerin kültürel bileşkeleri

Yazar kurumları :
OMÜ, Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi A.B.D.1, Samsun Meslek Yüksekokulu, El Sanatları Bölümü2
Görüntülenme :
400
DOI :
Özet Türkçe :

Kültürel politikaların küreselleşmesi ile yeni kültürel alanlar ve tanımlar gelişmeye başlamıştır. Kültüre atfen yapılan pedagojik tartışmaların büyük ölçüde sanat eğitimine temas etmesi kaçınılmazdır. Bir kültürel çalışma ne kadar diğer alanlar ile organik ilişki kurmak durumunda ise sanat eğitiminin de kültürel alanların koşullarını kendi koşulları ile paydaş kılan bir dinamikten beslenmesi düşünülebilir. Kültür ve sanatın tüketim kültürünü eksen kabul ederek sanat eğitimine yönlendirebileceği birçok içerikten bahsetmek olasıdır. Kültürün geleneksel, güncel ve gelecekçi değerlendirmeler ile ilintisinde tüketim deneyimleri, tüketim estetiği, tüketimin görsel-sosyal içerikleri, sanatın tüketimsel kavramları ve postmodern bireyin tüketim motivasyonları birer konu başlığı olmaktadır. Bu yüzden tüketim kültürü ile sanat eğitiminin ilişkisinin postmodern sanat eğitimine ait bir içerik olduğunu ve stratejik gerekçeleri açısından geleceğin sanat eğitiminde önemli bir kapsam oluşturacağını görmek gerekmektedir.

Özet İngilizce :

Consumption Culture and Art Education: Cultural Compounds of Traditional Resistances and Futuristic Strategies In Postmodern(ist) Art Education New cultural fields and definitions have begun to develop through the globalization of cultural policies. It is inevitable that pedagogical debates in reference to the culture contact with art education in a great level. While a cultural study is to have a connection with other fields, art education is thought to be fed by a dynamic forming a common ground between conditions of cultural fields and those of itself. It is likely to express plenty of contents to be referred to art education by regarding culture of consumption of culture and art as an axis. These contents consist of the following titles such as traditional, actual and futuristic assessments of culture, experience of consumption, aesthetic of consumption, contents of visual and social consumption, concepts of consumption in art and consumption motivations of postmodern individual. Therefore, it is required to consider that connection between consumption culture and art education is a content belonging to postmodern art education and will become a notable scope in prospective art education in view of strategic facts.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :