Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 29 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal bilgiler dersinde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarısına ve derse ilişkin görüşlerine etkisi

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi1
Görüntülenme :
390
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Sosyal Bilgiler dersinde karikatür kullanımının öğrencilerin başarısı ve derse ilişkin görüşlerine etkisi araştırılmıştır. Araştırma kapsamında, Sosyal Bilgiler 7. sınıf Zaman İçinde Bilim ünitesi karikatür temelli etkinliklerle işlenmiştir. Çalışmada nitel ve nicel yöntemler bir arada kullanılmış; öğrencilerin başarıları uygulanan üç çalışma kâğıdıyla, derse ilişkin görüşleri 13 maddelik bir anketle tespit edilmeye çalışılmış, sorulan açık uçlu sorularla da elde edilen bu nicel verilerin desteklenmesi amaçlanmıştır. Nicel veriler, paired samples t testine, nitel veriler ise betimsel analize tabi tutulmuştur. Araştırma bulgularına göre, Sosyal Bilgiler dersinde karikatür kullanımı öğrencilerin akademik başarısını yükseltmekte ve derse ilişkin görüşlerinde genel anlamda pozitif bir farklılık oluşturmaktadır.

Özet İngilizce :

This study investigates the effects of the use of cartoons in the social studies course on the academic achievement of students, and their opinions about the course. The Social Studies 7th Grade "Science in Time" unit was taught with cartoon-based activities within the scope of the study. Qualitative and quantitative methods were used simultaneously; student achievements were assessed using three worksheets; their opinions about the course were determined using a 13-item questionnaire; and it was aimed to support these quantitative data with the open-ended questions asked. Quantitative data were analyzed via paired samples t-test, while descriptive analysis was used with qualitative data. According to the findings of the study, the use of cartoons in the Social Studies course increases students' academic achievement and creates a positive difference in their opinions about the course in general terms.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :