Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 31 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal becerilerin zihinsel engelli öğrencilere doğrudan öğretim yaklaşımıyla öğretimi

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Özel Eğitim Bölümü, Zihinsel Engelliler ABD1
Görüntülenme :
239
DOI :
Özet Türkçe :

Sosyal beceriler, bireylerin toplumsal normların gerektirdiği davranışları yerine getirebilmeleri, yani toplum içinde etkin ve bağımsız olarak yaşayabilmeleri için en önemli ve işlevsel becerilerdir. Günlük yaşamda ve okul ortamlarında, bireyin başkalarıyla olumlu ilişkiler kurmasını sağlayan davranışları kapsadığından sosyal becerilerin öğretimi oldukça önemlidir. Bu nedenle zihinsel yetersizlikten etkilenmiş öğrencilere sosyal becerileri, yapılandırılmış öğretim düzenlemelerine yer vererek kazandırmak gerekmektedir. Bu düzenlemelerden biri doğrudan öğretim yaklaşımıyla yapılan öğretim uygulamalarıdır. Doğrudan öğretim yaklaşımı, sosyal becerilerin öğretiminde yaygın olarak kullanılan etkili bir öğretim yöntemidir. Doğrudan öğretim yaklaşımında öğretilecek hedef beceri hakkında öğrenciler, bu beceriyi nerede kullanacağı açıklanarak güdülenir. Öğretmen ya da herhangi bir kişi tarafından öğretilecek sosyal beceriler örneklenerek ya da video seyrettirerek model olunur. Öğrenciye model olmadan yapabilmesi için sosyal becerilerin bir kısmının sadece hatırlatılarak yaptırıldığı rehberli uygulamalara yer verilir. Hatırlatmaların yer almadığı uygulamalara yer verilerek öğrenciler bağımsızlığa ulaştırılır. Bu çalışmada, model olma aşamasında akranlardan yararlanarak, canlı (gerçek) model kullanılan "Doğrudan Öğretim Yaklaşımıyla Sunulan Teşekkür Etme Öğretim Materyali" örneklenmektedir.

Özet İngilizce :

Social skills are the most crucial and functional abilities for the individuals to perform the acts required by the social norms and to live effectively and independently in the society (Dağseven 2008, 1; Cartledge ve Milburn 1986, 14). In daily life, it is fairly important to teach social skills since they cover the behaviors enabling the individual to build relationships with others, satisfy the expectations of the environment where he lives, express his needs, wills, desires, preferences in an appropriate way (Putnam vd. 1996, 742; McLane 1998, 16; Allsop vd. 2000, 141; Goldstein vd. 2002, 5; Bremer ve Smith 2004, 1; Siperstein ve Rickards 2004, 76). In school environments, social skills training is of importance for the enable students to greet each other in the school bus, play with their peers, build and maintain good relationships with each other and the personnel (McLane 1998, 16). Social skills gained by the students who are mentally handicapped positively affect not only the relationships with the people around them but also the ability of orientation to the school and acceptance by their peers. Also, social skill training makes it easy to get a job, to be a member of the society and rise above the difficulties encountered in the coming years of their lives during the transition period from studentship to the adulthood (McLane 1998, 16; Goldstein vd. 2002, 5). Furthermore, the fact that the mentally retarded students gain social skills increases the school achievement by positively affecting their academic development (Gresham ve Elliot 1989, 120; Bremer ve Smith 2004, 1; Siperstein ve Rickards 2004, 76).

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :