Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 28 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Psikodramanın psikolojik danışmanların problem çözme becerilerini algılama düzeyleri üzerine etkisi

Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
261
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, psiko-drama grubuna katılmanın psikolojik danışmanların problem çözme beceri algı düzeyleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmaya Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan 21 psikolojik danışman katılmıştır. Araştırmada çalışmaya gönüllü katılmak isteyen psikolojik danışmanlar, yansız örneklem yöntemi ile deney ve kontrol gruplarına ayrılmış, daha sonra deney ve kontrol gruplarına Problem Çözme Envanteri ön test olarak uygulanmıştır. Deney grubunda yer alan bireylerle, 10 oturumdan oluşan psiko-drama uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bu süre içerisinde kontrol grubundaki bireylerle hiçbir işlem yürütülmemiştir. Uygulamaların bitiminden bir hafta ve altı ay sonra deney ve kontrol gruplarına aynı ölçme araçları tekrar uygulanmıştır. Deney ve kontrol gruplarından elde edilen verilerin analizinde tekrarlanmış ölçümler için kullanılan 2x 3 yönlü ANOVA kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre psiko-drama grubuna katılan psikolojik danışmanların Problem Çözme Envanteri’nin değerlendirmeci yaklaşım alt boyutundaki problem çözme algılarında yükselme olduğu bulunmuştur ancak belirlenen bu değişimin izleme ölçümünde devam etmediği tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

This study aims to examine the effect of attending a psychodrama group on the perceptions of the problem solving skills of counselors. 21 counselors who work at the state schools in Gaziantep have participated in the study. Firstly, counselors who volunteered to participate in the study were assigned to the experimental and control groups randomly. Then a Problem Solving Inventory was administered to both groups as a pre-test. A 10 session psychodrama application has been conducted with the participants in the experimental group while the control group received no treatment. The same measurement tools have been applied twice on both experimental and control groups: one week after the end of the first application and 6 months later. The data gathered have been analyzed by using 2X3 way ANOVA to examine the effectiveness of the treatment. The analysis of the data has indicated an increase in the perceptions of the problem solving skills of the counselors who attended the psychodrama group. However, this change has not been observed in follow- up measurement.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :