Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 28 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmenlerin iş doyum algıları ile performansları arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi1, Ünye Adnan Menderes Ticaret Meslek Lisesi2
Görüntülenme :
330
DOI :
Özet Türkçe :

Örgütler belirledikleri amaç ve hedeflerine ulaşmada önemli bir enstrüman olan insan kaynağını dikkate almak ve bu doğrulta bir takım yönetsel etkinlikler yürütmek zorundadırlar. Bu örgütsel etkinliklerin bir sonucu olan İş doyumu işgörenlerin örgütle bütünleşmesinde önemli bir yere sahiptir. Bireyin iş doyumunun sağlanması ya da artırılması örgütüne karşı oynayacağı rol ve performansının artmasında etkili olmaktadır. Bu araştırmada örgütler için son derece önemli bir yönetsel durum olan iş doyumu veya doyumsuzluğunun işgörenlerin performansı üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan 432 öğretmen üzerinde anket tekniği kullanılarak bir alan araştırması yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında Korelâsyon, t-testi ve Anova testi ile analiz edilmiş ve yoruma tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda öğretmenlerin iş doyumu ve doyumsuzluğu ile performansları arasında kuvvetli bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

Organizations must take manpower into account as an important instrument to reach its goals and targets. To serve this purpose, they should develop and implement certain managerial activities. These managerial activities lead to job satisfaction, which plays an important role in adapting employees to the organization. Any increase or decrease in the job satisfaction of employee plays an important part in boosting the employee’s performance. The main purpose of this study is to identify the effects of job satisfaction and dissatisfaction on the performance of employees. Therefore, a field study was conducted on 432 teachers using a questionnaire form. Data obtained were analyzed through Correlation, t-test and ANOVA, and interpreted. The result of the study shows that there is a strong relationship between job satisfaction and employee performance.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :