Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 30 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Müzik öğretim yöntemlerinin yaratıcı dramayla birlikte kullanılması: diyafram nefesi ve ses çalışmaları alt öğrenme alanında bir uygulama örneği

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Müzik Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
395
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde uygulanan müzik programlarının önerdiği müzik öğretimi süreci, öğrenciyi etkin kılan, müziksel düşüncelerini sınıf içinde paylaşmasına olanak tanıyan, müziğin anlayarak ve ilişkilendirerek öğrenilmesini sağlayan ve en önemlisi gerekli kazanımları öğrencilere etkinlikler aracılığıyla kazandırmayı amaçlayan bir öğretim sürecidir. Bu sürecin sınıflarda işlerlik kazanması için kullanılabilecek başlıca öğretim yöntemleri arasında devinmeli-ritimlemeli müzik öğretim yöntemi, devinmeli-ritimlemeli-doğaçlamalı müzik öğretim yöntemi, gösterme-yaptırma yöntemi, oyunlama-oyunlaştırma yöntemi gibi yöntemler ve müzik eğitiminde yaratıcı drama sıralanabilir. Bu çalışmanın amacı; etkinlikler yoluyla diyafram nefesinin öğrenilmesi ve öğretilmesi konusunda belirtilen öğretim yöntemlerinin de kullanılmasıyla bir müzik öğretimi dersinin örneklendirilmesidir. Bu çalışmada ilköğretim altıncı sınıf düzeyinde dinleme-söyleme-çalma alanında hazırlanan etkinlikler yoluyla müzik öğretim yöntemlerinin kullanımı temelli bir müzik ders planı amaçlanarak örnek bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu plan çerçevesinde müzik öğretim yöntemlerinin kullanımıyla etkinlikler yaratma, oluşturma, düzenleme ve uygulamanın diyafram nefesi kavramının ve kullanımının öğretiminde nasıl bir rol oynayacağına ilişkin izlenecek yöntem tartışılmıştır.

Özet İngilizce :

The process of music teaching offered in present day music curricula is a learning process which makes students active, enables them to share musical thoughts in class, secures learning music by associating and understanding it, and -most importantly- aims to provide students with the needed gains through activities. The major teaching methods for use to secure the functionality of the process in classes include the method of music teaching with motion and rhythm; the method of music teaching with motion, rhythm improvisation; game- dramatisation method, and creative drama in music teaching. This study aims at modelling a music teaching class with the use of teaching methods for the teaching and learning of diaphram breath through activities. Planning a music class based on activities designed for sixth grade level listening-singing-playing was aimed, and a sample study was performed for this. Within this framework, the role of creating , forming and arranging activities via music teaching methods in teaching the concept and use of diaphram breath is discussed in this research.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :