Mustafa Suphi Olayı

Öz 1. Dünya Savaşı sonrasında Rusya’da çok sayıda Türk savaş esiri vardı. Bu esirlerin savaş durumu dolayısıyla alındıkları kamplarda, 1915’lerde başlayan komünist propaganda özellikle subaylar arasında etkili olmaya başlamış ve 1917 Ekim Devrimi sonrası oluşturulacak olan Türk Komünist Partisi'nin çekirdeğinin meydana gelmesinde rol oynamıştır. Millî Mücadele yıllarında Anadolu’ya dışardan gelen solu Mustafa Suphi’nin şahsında görmek bir bakıma mümkündür. Mustafa Suphi 1883'de Giresun'da doğmuştur. Babası Osmanlı Devleti’nin yüksek bir memuru olan Ali Rıza Bey, annesi ise Samsun Belediye Reisi Halil Hilmi Bey'in kızı Memnune Hanım'dı. Babasının çeşitli illerde valilik yapması Mustafa Suphi’nin İlk Öğrenimini Kudüs’te ve Şam’da, İdadî öğrenimini ise Erzurum'da yapmasına sebep olmuştu. Daha sonra İstanbul’da Hukuk Mektebi’ne kaydolan Mustafa Suphi’yi Paris’te Siyasal Bilgiler Mektebi (l’Ecole Libre des Sciences Politigues) nde görüyoruz.
Anahtar Kelimeler:

Mustafa, Suphi, Olayı

Mustafa Suphi Olayı