Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 27 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Meslek yüksekokulu öğrencilerinin işyeri eğitimi öğrenme ürünlerinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
414
DOI :
Özet Türkçe :

Öğrenim yaşamımız içerisinde belki de birçoğumuz neleri ne kadar öğrendiğimizi, bunları nasıl öğrendiğimizi ve daha neler öğrenmemiz gerektiğini yeterince sorgulayamıyoruz. Okullardaki öğrenim yaşamı, bazen bu soruların cevapları tam olarak verilemeden alınan diplomalar ile sınırlı kalabiliyor. Mesleki-teknik eğitimde önemli bir yere sahip olan işyeri eğitimlerinde ise bu soruların cevapları verilemeden başarı beklemek oldukça güç görünüyor. Mesleki ve teknik eğitimde, iş dünyasının beklentileri ve öğrenci ilgi-ihtiyaçları ile örtüşen öğrenme ürünlerinin oluşumunun sağlanması, gerek ülke ekonomisinin gelişmesinde, gerek mesleki eğitim sonrası istihdamın kolaylaşmasında, gerekse işlerinde mutlu bireyler yaratılarak toplumsal huzurun sağlanmasında oldukça önemlidir. Bu çalışmada, meslek yüksekokulu teknik bölümü programları öğrencilerinin stajlar kapsamında işyerlerinde geliştirdikleri bilgi ve becerilerinin analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda öğrencilerin öğrenme ürünlerine yönelik bir anket formu hazırlanmış ve uygulanarak sonuçları tartışılmıştır. Analizler sonrasında öğrencilerin öğrenme ürünlerinin üç temel alanda: iş dünyasının işleyişini kavrama; kişisel gelişim ve kariyer planlaması gerçekleştirme; alana ilişkin kuramsal bilgi ve uygulama becerileri kazanma olarak belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

In our education life, most of us do not question sufficiently what, how much, and how we learn and what we need to learn. Education life in schools might be limited to certificates received without answering these questions fully. It seems difficult to expect success without answering these question in practical training at industrial institutions which are important for vocational education,. In vocational and technical education,it is important to reach an overlap between the learning outcomes and the expectations of business world and students’ interests-needs in terms of developing national economy, facilitating employment after vocational education, and keeping social peace through job satisfaction. This study aims to analyze the skills and knowledge developed by the students in technical departments of vocational colleges during workplace training. Therefore, a questionnaire related to students learning outcomes is prepared and applied. After the application of the questionnaire, the results are discussed. As a result of the data analysis in the study, the learning outcomes that occur during industry-partnered education are found to fall into three main areas: understanding the business world; achieving personal development and career planning; acquiring the practical skills and institutional knowledge in the related field.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :