Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 29 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Matematik öğretmen adaylarının analiz dersi akademik başarıları ile matematiksel modelleme yaklaşımları arasındaki ilişki

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
480
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının Analiz-I dersindeki akademik başarıları ile matematiksel modelleme yaklaşımları arasındaki ilişkileri incelemektedir. Özel durum çalışması niteliğindeki bu çalışma, ortaöğretim matematik öğretmenliği bölümünde öğrenim gören farklı akademik başarıya sahip oniki öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu oluşturulurken Analiz-I dersinde yapılan beş yazılı sınavın ortalaması göz önüne alınmıştır. Bu sınavların ortalamalarına göre yüksek, orta ve düşük düzey ortalamaya sahip olan gruplardan dörder kişi seçilmiştir. Veriler öğrencilere uygulanan matematiksel modelleme problemleri kullanılarak toplanmıştır. Problemler analiz edilirken literatürdeki matematiksel modelleme süreçleri göz önüne alınmış ve çalışmanın yazarlarınca geliştirilen 5 basamaklı bir puanlama sistemi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları öğretmen adaylarının akademik başarılarının matematiksel modelleme yaklaşımlarını bir ölçüde etkilediğini ortaya koymuştur. Bu çalışma ile matematiksel modelleme yaklaşımlarının geliştirilmesi için yapılacak çalışmalara katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to examine the relationships between pre-service mathematics teachers’ achievements in calculus course and their mathematical modelling approaches. This case study has been conducted with twelve pre-service teachers from the Department of Secondary School Mathematics Education who have different academic achievement levels. While the study group has been formed, the mean of five written exams given in Calculus-I course has been taken into account. According to the mean of these exams, four participants have been equally chosen from groups which have higher, average and low achievement. Data have been collected through using mathematical modelling problems. While the problems have been analyzed, the mathematical modelling processes in literature have been taken into account, and a five-step scoring system has been developed by the researchers of the study. The results of study have shown that academic achievement of the pre-service teachers affected their mathematical modelling approaches to some extend. With this study, it has been aimed to provide contribution to the researches the purpose of which is to improve mathematical modelling approaches.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :