Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 30 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

L’exploitation de la chanson en classe de langue etrangere

Yazar kurumları :
Eğitim Fakültesi, Yab.Dil. Böl., Fransız Dili Eğitimi A.B.D. 1
Görüntülenme :
311
DOI :
Özet Türkçe :

İnsanın anlama, kavrama gelişimini etkileyen müzik insan hayatında önemli bir yer tutar. Günlük hayatta, insanlar eğlenmek için şarkı dinlerler. Pedagojik bakış açısı içerisinde, şarkı yabancı dil öğretimi sırasında en zengin özellikleri olan otantik dökümanlardan biridir. Öğrencilere kendi ritmi, söylemleme şekli ve ezgisiyle ve aynı zamanda hedef dil kültürüyle ilişki kurma imkânı verir. Dil sınıfında bir şarkının ele alınması sayesinde, öğrencinin sözlü ve yazılı lfade becerisi gelişir. Şarkı öğrenenleri eğlendirerek öğretmeye yarar. Dilin öğretimini kolaylaştırır ve öğrenenlerde dinleme ve dikkat yetisini geliştirir.

Özet İngilizce :

Music holds a very important place in human life. People spend their days and free time listening to music. Music calms and relaxes the soul. Music is the best way to express one's feelings. Music is an important medium for teaching and educating as well. Music attracts the attention of students with its rhythm, singing style, emphasis on the target language and culture and provokes their desire to listen to it all the time. In the last few years music is basically a tool that many foreign language teachers have started to use. Music is used as a game to motivate students. This enables the class to remain energetic and lively. The song enables students to use the target language and learn about a new culture. Teachers must choose a song according to the objective of the class. These songs contribute to the student's oral and writing skills. Music also serves a special function of teaching student's the four basic language skills. Songs creates the opportunity to do many different types of activities in the class according to interest and age.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :