Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 30 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lecture et dictée en tant que complémentaires pour développer l’habileté de l’expression ecrite en classe de français

Yazar kurumları :
Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Bölümü, Fransız Dili Eğitimi A.B.D.1
Görüntülenme :
409
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, öğrencilere yazma becerisini kazandırma sürecinde örnek metin inceleme ya da dikte etkinliklerinden hangisinin daha etkili olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Uzun zamandan beri yazma dersinde dikte çalışmalarına yer vermek geleneksel bir yaklaşım olarak kabul edilirken, günümüzde metin çözümleme ve yazılı anlatım derslerini birlikte sürdürmek çağdaş bir yaklaşım olarak kabul görmektedir. Öğrencilerin yazılı anlatım becerilerini geliştirmek için hiç kuşkusuz her iki yöntem de yararlıdır. Ancak deney ve kontrol grupları ile sürdürdüğümüz uygulamalı araştırmamızın sonuçlarının karşılaştırılmasından elde ettiğimiz sonuçlar, örnek metin incelemeleri etkinliklerine katılan öğrenci grubunun dikte çalışmalarına katılan öğrenci grubuna oranla fransızca yazılı anlatım becerisinde daha başarılı olduğunu ortaya koymuştur. Zira, yazma dersinde zaman zaman örnek metin çözümlemesi yapan öğrenciler, sözcükleri, söz dizimini ve yazının kompozisyon bütünlüğünü daha sistemli bir şekilde kavradıklarından fransızcayı daha doğru kullanabilmektedirler.

Özet İngilizce :

This study aims at finding out whether sample text analysis or dictation activities are more effective in teaching writing skills. While using the dictation studies in writing classes has been considered as a traditional way for a long time, the combination of text analysis and writing classes has been thought as a contemporary approach recently. So as to develop writing skills of the students, there is no doubt that both methods are useful. However, the results obtained from the comparison of the experimental and control groups indicate that the students who were involved in sample text analysis have been more successful than those involved in dictation studies. Since the students who were involved in sample text analysis can comprehend lexical items, syntax, the unity of writing composition more systematically; they have a better command of French.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :