Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 29 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okulu öğrencilerinin avrupa birliği’ne ilişkin görüşleri

Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi1
Görüntülenme :
272
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okulu 8. sınıf öğrencilerinin Avrupa Birliği’ne (AB) ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmanın katılımcılarını Adana ilindeki 4 ilköğretim okulunda eğitim gören 124 ilköğretim 8. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Katılımcıların belirlenmesinde küme örnekleme ve basit seçkisiz örnekleme yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında soru formları ve mecazlarla veri toplama yöntemi kullanılmıştır. Nitel verilerin analizinde içerik analizi ve nitel verilerin sayısallaştırılmasından yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin Türkiye’nin AB’ye girmesini istediği ancak bu üyeliğin gerçekleşmeyeceğini düşündükleri tespit edilmiştir. Öğrenciler Türkiye’nin AB üyesi olmasının çözeceği en büyük sorunun işsizlik sorunu olduğunu ve Türkiye’nin üyeliği önündeki en büyük engelin ise ülke ekonomisinin iyi olmaması olduğunu düşünmektedirler. Öğrenciler Türkiye’nin üyelik sürecinin uzun sürmesine gönderme yaparak, AB’yi en çok kuyruk kavramına benzetmişledir. Araştırmanın bulgularına dayanarak, öğrencilerin AB konusunda daha bilinçli olmaları için ders kitaplarında AB’ye daha kapsamlı yer verilmesi ve radyo, televizyon programlarında öğrencilere yönelik programların yapılması önerilmektedir.

Özet İngilizce :

The aim of this research is to determine the opinions of 8th grade students on the European Union (EU). The participants of the research consist of 124 8th grade students at 4 primary schools in Adana province. In order to choose the participants, cluster sampling and random sampling methods have been used in this study. Besides these, question forms and metaphor method have been used to collect data. In the analysis of the qualitative data, quantifying of the qualitative data and content analysis have been used. The results of the study have revealed that the students want EU membership of Turkey; however, they think that this membership will not happen. Furthermore, it has been found out that the students think that the most important problem which can be solved by EU membership of Turkey is unemployment, and the biggest difficulty for membership is bad country economy. Furthermore, the students have used queue metaphor mostly to refer to Turkey’s long membership process. Based on the findings of the study, it is suggested that more information about EU should be included in course books, in radio and TV programs for students, which will raise their consciousness on EU.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :