Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 28 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fransızca öğretmenliği izlencelerinde edebiyatın yeri

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
353
DOI :
Özet Türkçe :

Eğitim fakültelerinin 2547 sayılı yasa ile kurulduğu 1982 yılından bu yana öğretmen yetiştirme izlencelerinin zamanla değiştiği görülmektedir. Ancak, genelde yabancı dil öğretmeni, özelde ise Fransızca öğretmeni yetiştirme izlencelerinde edebiyat içerikli derslere her zaman yer verildiği görülmektedir. Bununla birlikte söz konusu derslerin sayısı, isimleri, içerikleri ve inceleme yaklaşımları değişik dönemlerde farklılıklar göstermektedir. Bu çalışmada eğitim fakültelerinde ilk olarak 1982’de uygulanan, 1998 ve 2006 yılında değişikliğe gidilen Fransızca öğretmenliği izlencelerinde edebiyat derslerinin yeri ele alınarak yabancı dil sınıfında edebiyat konusu irdelenmiştir. Hem yabancı dil öğretimindeki başarıyı artırmaya ve hem de öğretmen adaylarının kültürel yönden gelişimlerine katkıda bulunan edebiyat derslerine 2006 Fransızca öğretmenliği izlencesinde yeterince yer verilmediği sonucuna varılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The curriculum of teacher training programs has changed several times since 1982 when the management of the educational faculties has been left to YÖK. The curriculum has also covered core classes of literature in foreign language programs. However, core classes in literature have not remained static; they have rather changed in content, number, title and approach in teaching and analysis. In this study the place of literature classes in French Language Department Programs, the subsequent changes and the results done in 1982, 1998 and 2006 are deal with. We have come to the conclusion that the number of literature classes is lowered in the curriculum accredited in 2006.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :