Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 31 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Danimarka ve türk eğitim sistemlerinin ilköğretim düzeyinde karşılaştırılması

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD1
Görüntülenme :
391
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmada Danimarka ve Türkiye'nin eğitim sisteminin genel yapısı, eğitim finansmanı, ilköğretimdeki dersleri, ders süreleri, öğrenme ortamları, değerlendirme süreçleri, vs. karşılaştırılmıştır. Araştırmada, yöntem olarak "yatay yaklaşım" ve "tanımlayıcı yaklaşım" kullanılmıştır. Bu doğrultuda birincil ve ikincil kaynaklar incelenmiştir. Birincil kaynak olarak Danimarka Eğitim Bakanlığından elde edilen doküman, programlar ve araştırmacı gözlemleri kullanılırken, ikincil kaynak olarak karşılaştırmalı eğitim literatüründen faydalanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda şu bulgulara ulaşılmıştır: Danimarka eğitim sistemi, eğitim alanında alınan kararlar, okul sistemi, ders saatlerinin uzunluğu ya da kısalığı, ders kitaplarının seçimi gibi hususlar bakımından Türkiye'den farklı olarak yerel izler taşımaktadır. Danimarka eğitim sisteminde öğrencinin sürece aktif katılımını sağlayan proje çalışması öğrenme sürecinin temelini oluşturmaktadır. Türkiye'de ise bu yaklaşım süreçte tasarım olarak yer almamakta, uygulamada yetersiz kalmaktadır. Öte yandan Danimarka'da öğrenciler 9. sınıf düzeyine kadar sınav olmamaktadır. Ayrıca öğrencinin değerlendirilmesinde veli ile işbirliği yapılmaktadır. Buna karşın, Türkiye'de öğrenciler her sınıf düzeyinde yazılı ve sözlü sınava girmek zorundadır ve veliyle işbirliği gerçekleştirilememektedir.

Özet İngilizce :

Research is made according to the following problems: "How is education system for primary school in Denmark?" and "In what ways show Turkey?" In this search it is used the horizontal and descriptive approach as a method. For this purpose it is compared similarities and differences by examining the relevant literature in identifying approach; it is also discussed all dimensions in education system, the general structure of education system, funding, courses in primary school, duration of courses, learning environment, assessment etc. In this study the primary and secondary sources are examined. It is used documents, programs (Folkeskole) that obtained from Denmark Ministry of Education and researcher's observations as the primary sources; it is utilized comparative education literature as the secondary sources. Findings: Education is free in both countries. Education is compulsory between the ages of 6-7 and 16-17 years in Denmark; it is also compulsory between the ages 6-14 in Turkey. It is educate active citizens the general goals of the education system in both countries. It is made EVA (Danish Evaluation Institute) which is an independent structure of Ministry Education the evaluation about education system. In Turkey inspectors who work within the Ministry of Education are controlled teachers and administrators at the education and training level. Whether the education is received in a publicly provided school, in a private school or at home is a matter of individual choice, as long as accepted standards are met. Also there are centers of municipality which spend leisure time for children. It is also not found centers of this kind in Turkey

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :