Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 30 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa birliği ne üyelik sürecinde türkiye de yaşam boyu eğitim politikaları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Bölümü 1
Görüntülenme :
285
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında eğitime ilişkin sorun alanlarındaki durum ve olası çözümler bakımından göz ardı edilemeyecek kadar büyük farklılıklar bulunmaktadır. Buna rağmen Türkiye'de yaşam boyu eğitim politikaları başlığı altında ele alınabilecek temel politika metinlerindeki referans çerçevesinin salt Avrupa Birliği metinleri olduğu gözlenebilmektedir. Bu durum, öğrenme etkinliğinin okullara sıkıştırılamayacak yaygınlıkta, yaşamın her alanında ve sürekli gerçekleştiğinin altını çizen bir kavram olarak yaşam boyu eğitimin, Türkiye'nin eğitim sorunlarına ilişkin barındırdığı çözüm potansiyellerinden uzaklaşmasına neden olmaktadır. Türkiye'nin evrensel değerleri göz ardı etmeyen ancak kendi eğitim ihtiyaçlarını daha gerçekçi bir zeminde tespit ederek çözüm arayan bir yaşam boyu eğitim yaklaşımına ihtiyacı vardır.

Özet İngilizce :

There are significant differences between Turkey and European Union on problems and solutions of education but it can be observed that the main political papers of Turkey about lifelong education depend on European Union educational politics. This causes the concept lifelong education which underlines that learning happens permanently in every aspect of everyday life and out of school, to lose its potentials as a solution to the educational problems of Turkey. Turkey needs to develop a lifelong education approach that seeks to find realistic solutions to her own educational needs without ignoring the universal values.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :