Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 31 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

9. sınıf fizik öğretim programında yer alan teknoloji tasarımkazanımlarının uygulanabilirliğine yönelik öğretmen görüşlerinin belirlenmesi

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi ABD1, Giresun Üniversitesi, Giresun Meslek Yüksekokulu2
Görüntülenme :
291
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı 9. sınıf fizik öğretim programında yer alan beceri kazanımlarından teknoloji tasarımına yönelik kazanımların öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda uygulanabilirliğinin belirlenmesidir. Çalışmada özel durum metodolojisi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış mülakattan yararlanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'de görevli olup 9. sınıflarda derse giren 10 fizik öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma sonucunda çalışmaya katılan öğretmenlerin çoğunun teknoloji tasarımına yönelik beceri kazanımlarından, 9. sınıf fizik ders kitabındaki teknoloji tasarımına yönelik etkinliklerden haberdar olmadıkları ve kendi derslerinde de çok fazla bu tür etkinliklerden yararlanmadıkları ortaya çıkmıştır. Hizmet içi eğitim kursları ile öğretmenlerin beceri kazanımları ve teknoloji tasarımına yönelik etkinlikler hakkında bilgilendirilmesi ve hizmet içi eğitim kurslarında teknoloji tasarımına yönelik etkinlik uygulamalarına yer verilmesi gerektiği önerilmektedir.

Özet İngilizce :

Recently, as technological developments have been increasing, people need to have more knowledge and learn the ways of acquisition of knowledge. To follow the technological developments requires being a scientifically literate person (Kortland, 2010). Because of this reason, new reforms are put into practice in all areas as well as in science education. And scientific literacy has become a major aim of science education. Scientific literacy is defined as the capacity to use scientific knowledge, to identify questions and to draw evidence-based conclusions in order to understand and help make decisions about the natural world and the changes made to it through human activity. Scientific literacy is a major aim in science education but which approach could be effective at developing scientific literacy? Science educators developed context-based approach to integrate scientific knowledge and real life events, and the designed their After the curriculum changes in many countries, Turkey has also changed the physics curriculum. In schools, physics books which are based on context-based approach are being used as reference books. The reasons of changing teaching curriculums may be 'the failure to make students scientifically literate', 'a weak link between science/physics and daily life', 'a negative image of the subject such as difficulty and requirement of mathematics', and 'a decrease in students' motivation around high content overload'. Context-based approach aims to develop and sustain a sense of wonder and curiosity in young people about the natural world. At the same time, a context can make students connect scientific knowledge to real life (Colburn, 2000; Saka, 2006). The students are required to induce meanings by using contexts, thus justifying a 'need-to-know' approach to content. Thus, students' interest and positive attitudes towards physics have been increased (Campbell vd., 2000; Bennett ve Lubben, 2006; Bultev., 2006; Boström, 2008; Demircioğlu vd., 2006, 2009).

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :