Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ODTÜ Gelişme Dergisi

Yıl 2000 , Cilt 27 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yüksek ve değişken enflasyonun tahmininde alternatif modellerin karşılaştırılması: türkiye örneği

Yazar kurumları :
İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi1, Teknolojik ve Ekonomik Gelişme Araştırma Merkezi2, Galatasaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi3
Görüntülenme :
439
DOI :
Özet Türkçe :

Enflasyon tahminleri iktisadî birimlerin geleceğe yönelik davranışlarının belirlenmesi bakımından büyük önem taşır. Bu çalışmada Türkiye gibi yüksek enflasyona sahip bir ülkede, ileriye dönük enflasyon oranının kestiriminde kullanılabilecek belli başlı teorik modellerle, VAR metodolojisini kullanan zaman serisi modellerinin başarım kıyaslaması yapılmaktadır. Bu bağlamda iktisat teorisinin kısıtlarına yer veren ve teorik model olarak adlandırılan modellerin başarımları zaman serisi modellerininkine kıyasla daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca kestirim gücü sınaması lehte sonuç veren teorik modeller ile en başarılı iki VAR modelinin 1994 krizini önceden kestirme gücü de ayrıca sınanmıştır. Para arzı ve reel gelirdeki büyüme oranlarını döviz kuru artış oranı ve faiz hadlerini birlikte içeren genel enflasyon modeli, krizi en başarılı olarak tahmin eden model olarak ortaya çıkmıştır. Bununla beraber, para arzının büyüme hızı ve döviz kurundaki değişme enflasyon dinamiğini açıklayan en önemli iki faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :