Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ODTÜ Gelişme Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 38 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yeni kurumsalcı örgüt kuramı perspektifinden ilköğretim örgütsel alanında yaşanan kurumsal değişim ve nedenleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
461
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, son zamanlarda Türkiye'deki ilköğretim örgütleri arasında eğitim anlayışında zekâya ilişkin ortodoks bakış açısını baz alan davranışçı yaklaşımdan, çoklu zekâyı esas alan yapılandırmacı yani öğrenci merkezli yaklaşıma doğru yaşanan hareketlilik yeni kurumsalcı örgüt kuramı perspektifinden incelenmektedir. Çalışmanın gayesi, bahsedilen örgütsel alanda kurumsal bağlamda yaşanan bu hareketliliğin öncüllerine ışık tutmaktır. Bu doğrultuda çalışmada birebir-karma görüşmeler gerçekleştirilmiş ve elde edilen veri, yüzeyde görünenlerin altında yer alan derin anlamları keşfetmek maksadıyla analize tabi tutulmuştur. Bulgular mevcut kurumsal değişim yazınına koşut olarak ilköğretim okulları arasında çoklu zekâ uygulamalarının yayılımının arkasında işlevsel zayıflama, alandaki beşeri kompozisyonun değişmesi, baskın aktörlerin dayatmaları ve kuramın ve ilgili pratiklerin bazı okullarca popüler bir uygulama olarak algılanması başlıkları altında toplanabilecek ana faktörlerin yattığını ortaya koymaktadır. Ayrıca çalışma, insandan beklentilerin değişmesi, eğitim fakültelerinin müfredatlarında yaşanan farklılaşma, makro politik gelişmeler sonrasında baskın aktörün yorumlayıcı şemasında yaşanan değişim ve kuramın merkez ülkelerdeki popülaritesinin ise ana faktörleri destekleyen alt faktörler olduğunu bulgulamaktadır. Ancak araştırma esas olarak, iktidar değişimleri sonrasında dominant failin bakış açısında yaşanan farklılaşmaların alanda yeni kurumsalcı kuramın beklentilerine aksi istikamette, kurumsal eşbiçimlenmeden ziyade heterojenite yarattığını ortaya koyarak yazına katkıda bulunuyor gibi görünmektedir.

Özet İngilizce :

This study examines the recent movement among Turkish primary school organizations, away from a behaviorist approach towards a constructionist one based on "Multiple Intellingence Theory (MIT)". The main purpose of the study is to highlight the antecedents of this movement. One to one and mixed interviews were conducted and the data obtained was analysed to expose deeper meanings. Consistent with institutional change literature, the primary level findings indicated that some of the main reasons behind the diffusion of MIT practices among primary schools were functional pressures, various changes in personnel profiles, enforcement of the dominant actors and the popularity of the practice. In addition, the research revealed that some changes in demand, some differentiations in curricula of education faculties, changes in interpretative schemas of the dominant agent in pursuit of macro political events and the popularity of MIT in central countries were secondary reasons. Finally, the study may make a contribution to literature by showing that some changes in the perspective of the dominant actor due to change of power in the arena of macro politics, engendered institutional heterogenity rather than institutional isomorphism, in contrast to the main assumption of neo- institutional organization theory.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :