Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ODTÜ Gelişme Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 30 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Was realism and state really sacked by capitalism?

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü1
Görüntülenme :
274
DOI :
Özet Türkçe :

The paper contemplates on the multiple and often paradoxical relationships between major theories of international relations (IR) and states in the progress of capitalism. It particularly attempts to reconstruct the missed link between realism and capitalism. On the one hand, ad hoc policies in compliance with realist theory have strengthened the state; on the other hand, the nation state has played an historical role in the standardization of values, norms, and rules within different territories, and so paved the way for interdependence and globalization. However, realism fallaciously conceives of the state as a metaphysical or eternal entity by ignoring the historically embedded link between the state system and capitalism. As capitalism matured and felt itself squeezed within national territories, realist theory has been declared dysfunctional and new theories that justify the expansion of capitalism all over the world have come into agenda. Dialectically, realist theory, via its support for the state, has contributed to the formation of interdependence and globalization, and, in their turn, those theories have transformed realist theory through the route.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Yazıda, kapitalizmin yayılısına baglı olarak baslıca uluslararası iliskiler kuramları ve devletler arasındaki çoklu ve paradoksal iliskiler ele alındı; özellikle realizm ve kapitalizm arasındaki kayıp baglantının yeniden kurulması amaçlandı. Makalede bir yandan realist kuramla uyumlu olan politikaların devleti güçlendirdigi, öbür yandan degerlerin, normların ve kuralların farklı bölgelerde standartlastırılmasında oynadıgı tarihsel rolden dolayı modern ulus-devletin karsılıklı-bagımlılık ve küresellesmeye zemin hazırladıgı tartısıldı. Buna karsın, devletler sistemi ve kapitalizm arasındaki tarihsel iliskileri göz ardı ettigi için, realizm devleti metafiziksel veya ebedi bir varlık olarak yanlıs kavradı. Kapitalizm büyüyüp kendini ulusal sınırlar içinde sıkısmıs hissettiginde realizmin disfonksiyonel oldugu ilân edildi ve kapitalizmin bütün yeryüzüne yayılmasını haklılastıracak yeni kuramlar gelistirildi. Diyalektik olarak, realist kuram devlete sagladıgı destek aracılıgıyla karsılıklı-bagımlılık ve küresellesmenin olusumuna katkı sagladı; ancak sonrasında ise bu kuramlar realizmi dönüstürdü, yadsıdı. Bu tartısmalara açıklık getirmesi amacıyla, makalede devlet, kapitalizm ve kuramların tarihsel iliskileri üzerine bir sema gelistirildi.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :