Yıl 1976, Cilt: 10 Sayı : 1 Sayfalar 80 - 96 2013-06-26
Normal ve Parçalı Köprü Sistemlerinin Direnç Yönünden Fiziksel ve Yapısal Karşılaştırması
Erdal P0YRAZOĞLU
29 261

Öz ÖZETBugüne dek köprü protezleri çeşitli yönlerden incelenmiştir. Birçok araştırıcı normal olsun, parçalı olsun, köprü protezleri üzerinde birçok kurallar öne sürmüşlerdir. Ancak, özellikle parçalı köprü şekilleri hakkındaki yapım nedenleri basit teorik önerilerden öteye gitmemiş, bunların normal köprülerle olan ayrıntıları detaylı bir şekilde incelenmemiştir.Bu nedenle, normal ve parçalı köprü sistemlerinin kuron ve gövde kısımlarını kapsamına alan bir deneysel çalışma ile bazı sonuçlar elde etmeyi düşündük. Klinikte daha çok rastlanan ve protetik uygulama tekniği daha yaygın olan tipleri ele alarak aralarındaki farklılığı bulmaya çalıştık.Polyester No: 104 den Normal Sistem, Büyük Azı ve Küçük Azı Kuron İçi Parçalı Sistem, Büyük Azı ve Küçük Azı Kuron Dışı Parçalı Sistem olarak hazırladığımız modellere gövde üzerinde seçtiğimiz 3 noktadan (A, B, C) yüklemeler yaparak (4 kg) gerilme dağılımını inceledik.Elde ettiğimiz sonuçlara göre, aynı test şartları altında Kuron içi Parçalı Sistemlerin en çok, Kuron Dışı Parçalı Sistemlerin en az zorlanan tipler olduğunu normal sistemin ise parçalı sistemler arasında bir geçiş çizgisinde bulunduğunu gördük. Köprü protezlerinin uygulanmasında, özellikler gösteren tiplerin bu durumları yanında biofizyo-patolojik faktörlerin de göz önünde bulundurularak bir yapım şekli seçilmesi kanısındayız.SUMMARYUntil now bridge prosthesis was researched from various standpoints. Several researchers have proposed different theories on fixed and semi-fixed bridge prosthesis. However, specific reasons for constructing semi-fixed bridges have not been analyzed any further than presentation of elementary theories; and the differences between the fixed and semi-fixed bridges have not been analyzed in detail. Therefore, we decided to get some results thru an experimental study which would cover the pontic and crown portions of fixed and semi-fixed bridge systems. In order to find out the differences between the two systems we concentrated on the most common cases and prosthetic treatments that are done in our clinics.The fixed bridge, molar and premolar intra and extra coronal semi-fixed bridge  systems were prepared from polyester no.104. We analyzed the stress distribution caused by a 4-kilo-weight placed on the pontic from three different points A, B, and C.The results showed that under the same test conditions, the intra coronal systems were the least stress resistant, and extra coronal systems were the most, the stress resistance of the fixed bridge system was just in between.However, we beleive that bio-physio-pathological factors be taken into consilderation along with the stress conditions during the construction of bridge prosthesis. 

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 26 Haziran 2013
Bölüm Araştırmalar / Original Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Haziran 2013


Makalenin Yazarları
Erdal P0YRAZOĞLU