Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ODTÜ Gelişme Dergisi

Yıl 2001 , Cilt 28 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de paranın gelir dolaşım hızlarının mars yöntemiyle tahmini

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yıldız Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü1
Görüntülenme :
305
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Türkiye’de 1987-2000 döneminde farklı parasal büyüklüklere göre paranın gelir dolaşım hızlarının tahmini yapılmaktadır. Bilindiği gibi, para talebi fonksiyonunun ve paranın dolaşım hızının istikrarı para politikalarının başarısı açısından önemlidir. Yapılan ampirik çalışmalar, Türkiye’de 1980 sonrası dönemde paranın dolaşım hızının istikrarlı olmadığını göstermiştir. Bunun temel sebepleri, 1980’den sonra başlayan ekonomik dönüşüm sürecinde artan finansal yenilikler ve enflâsyonist baskıların sonucu olarak ortaya çıkan para ikamesi sorunudur. Çalışmada, paranın gelir dolaşım hızları dolaşım hızı fonksiyonundaki geleneksel değişkenlere ilâve olarak finansal yeniliklerin ve para ikamesinin etkilerini de yansıtan değişkenler yoluyla analiz edilmektedir. Tahminlerde, parametrik ve doğrusal olmayan bir yöntem olan MARS kullanılmıştır.

Özet İngilizce :

In this paper income velocities of money according to the different monetary aggregates in Turkey during the period of 1987-2000 are estimated. Previous empirical studies have shown that the velocity of money in Turkey after 1980 has not been stable. The basic reasons of this phenomenon are the increasing level of financial innovation in Turkey after 1980, and the problem of currency substitution as a result of inflationary pressures. In this paper, income velocities of money are estimated by means of variables that include the effects of financial innovations and currency substitution, as combined with traditional variables within the function of velocity. MARS (multivariate adaptive regression splines), a nonparametric and nonlinear method, has been used in the estimations.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :