Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ODTÜ Gelişme Dergisi

Yıl 2002 , Cilt 29 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de döviz kuru dinamiklerinin belirlenmesinde parasalcı yaklaşım ve eşbütünleşme yöntemiyle sınama

Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
499
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, 1986:01-1999:12 dönemi Türkiye ekonomisi incelenerek, nominal döviz kurunun belirlenmesinde “Parasalcı Döviz Kuru Modeli” Johansen eşbütünleşme yöntemi kullanılarak tahmin edilmektedir. Tahmin sonuçlarına göre, nominal döviz kuru, göreli para arzı, göreli gelir düzeyi, göreli faiz ve göreli fiyat düzeyi değişkenleri arasında uzun dönemli ilişkinin varlığı veri seti tarafından desteklenmektedir. Bu değişkenler durağan değilken serilerin doğrusal bileşiminin durağan bir sürece sahip oldukları belirlenmiştir. “Parasalcı” modelin beklentisinin tersine, göreli para arzı değişkeni içseldir. Satın Alma Gücü Hipotezi (Purchasing Power Parity (PPP)) desteklenirken, Garantisiz Faiz Oranı Hipotezi (Uncovered Interest Rate Parity (UIP)) veri seti tarafından desteklenmemektedir.

Özet İngilizce :

In this study, the determination of the nominal foreign exchange rate of Turkey for the period 1986: 01 to 1999: 12 is estimated by a ‘monetary foreign exchange rate model’ using Johansen cointegration analysis. The data set supports a long term relation among the nominal exchange rate, relative money supply, relative income level, relative interest rate and relative price level variables. While these variables are nonstationary, their linear combination is found to be stationary. In contradiction to the expectation of the monetary model, the relative money supply is found to be endogenous. The data set supports the Purchasing Power Parity (PPP) hypothesis, but not the Uncovered Interest Rate Parity (UIP) hypothesis.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :