Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ODTÜ Gelişme Dergisi

Yıl 2000 , Cilt 27 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de demokrasi tartışmalarının düşünsel arka plânı: 1945-1950

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
413
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Türkiye’de ‘demokrasiye geçiş’ dönemi olarak kabul edilen 1945-50 arasında ‘demokrasi’ kavramının anlamlandırılışı tartışılmaktadır. Demokrasi kavramı üstüne Türkiye’deki tartışma Batı deneyiminin teorik ve pratik birikiminden büyük ölçüde etkilenmiş olmasına rağmen, bu dönemde demokrasi anlayışının eklektik olduğu görülmektedir. Demokrasi kavramının Batı’daki gelişiminin analizi, ‘demokrasi’nin ‘ideal bir son nokta’ olarak kavranmasını olanaksızlaştırmaktadır; tarih boyunca bu kavram zamana ve mekâna bağlı olarak değişime uğramıştır. Buna rağmen, Türkiye’de demokrasi tartışması, ‘demokrasi’nin’ evrensel - ideal bir model olarak değerlendirilmesi yönündedir. Bu dönemdeki demokrasi tartışmasının analizi, ‘demokrasi’nin mevcut Cumhuriyet rejiminin temel değerlerine ve ilkelerine bağlı kalarak, Batı tipi liberal demokrasinin kurumlarının yerleşmesi konusunda uzlaşmanın olduğunu göstermiştir. Türkiye’de demokrasinin gelişmesi için liberal demokratik kurum ve mekanizmaların gerekli olduğu savunulurken, bunun temelini liberal bireyci anlayış oluşturmamıştır. Tartışmalarda ortaya çıkan demokrasinin çeşitli tanımları ve kavramsallaştırılmasındaki farklar büyük ölçüde tartışanların siyasî konumlarıyla ve taraflar arasındaki siyasal iktidar mücadelesi ile ilgilidir.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :