Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ODTÜ Gelişme Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 36 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de cep telefonu cihazı pazarında marka sadakati için bir model denemesi

Yazar kurumları :
Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü1
Görüntülenme :
461
DOI :
Özet Türkçe :

Yapısal Esitlik Modelleri aracılığıyla marka sadakatine etki eden unsurların belirlenmeye çalısıldığı bu makalede marka sadakati, güven, müsteri memnuniyeti, algılanan ürün değeri, algılanan kalite, müsteri beklentileri ve marka imajı latent değiskenleri için ölçme modeli kurulduktan sonra bu latent değiskenler arasındaki esanlı iliskiler belirlenmis ve Türkiye’de cep telefonu cihazı pazarında, cep telefonu markaları için bir marka sadakati modeli olusturulmustur. 770 cep telefonu kullanıcısına (üniversite öğrencisine) uygulanan anketin verileri kullanılarak, modeldeki değiskenler arasındaki iliskiler test edilmis ve kuramsal olarak ortaya konulan; müsteri memnuniyetinin, güveninin ve algılanan ürün kalitesinin sadakat üstünde; güvenin ve algılanan değerin müsteri memnuniyeti üstünde; marka imajı, algılanan kalite ve üründen beklentilerin algılanan değer üstünde; marka imajı ve algılanan kalitenin güvenin üstünde doğrudan etkileri bulunmaktadır hipotezleri desteklenmistir.

Özet İngilizce :

In this article, after building the measurement model for the latent variables of brand loyalty, trust, customer satisfaction, perceived product value, perceived quality, customer expectations, brand switching cost, and brand image, the relationships between these factors and brand loyalty, and the relationships among these factors are examined in the Turkish mobile telephone machine market. Data was obtained from 770 university students among mobile telephone users via questionnaire, and have been analyzed by SEM (Structural Equation Modeling) in order to test all the relationships among variables in the model. The findings supported the most of maintained hypotheses, which are consistent with the theoretical framework: The direct effects of customer satisfaction, trust, and perceived quality on brand loyalty; trust and perceived value on customer satisfaction; brand image, perceived quality, and customer expectations on perceived value; brand image and perceived quality on trust were empirically supported.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :